Utbildningar

Läkemedelshantering i praktiken

Kompetensutveckla er personal inom området läkemedelshantering

Upool erbjuder utbildning inom läkemedel och läkemedelshantering. Detta är ett gyllene tillfälle för er organisation att höja kompetensnivån hos er personal inom detta viktiga område. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov och alla som klarar kunskapsprovet erhåller ett diplom. Detta kan ni ju använda i er marknadsföring för att lyfta att just er personal har hög kompetens och att ni gör allt för att erbjuda era brukare så säker vård som möjligt.

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av god kunskap inom området läkemedelshantering och att öka kunskapen om läkemedelshanteringen och problem kring denna. Med en ökad kunskapshöjning kan vi med hjälp av utbildningen höja patientsäkerheten.

Syfte

  • Öka kunskapsnivån
  • Säkrare läkemedelshantering
  • Ökar patientsäkerheten

Om utbildningen

  • Åtta utbildningsmoduler med ca 10–15 min långa filmer. Till varje område finns diskussionsfrågor och quiz.

Utbildningen innehåll

  • Fokus äldre
  • Utbildningen innehåller en allmän del om hantering av läkemedel
  • Utbildningen utgår från patientfall och utifrån dessa diskuteras sjukdomar, läkemedelsbehandling och läkemedelshanteringen för de aktuella patienterna

Utbildningen består av en generell del om reglerna för och syftet med de att ha en väl fungerande läkemedelshantering. Därefter finns specifika delar uppbyggda runt olika patienter där vi går in på hur dessa patienters läkemedel kan behöva hanteras på bästa sätt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL. Gäller såväl kommunala som privata verksamheter.

Tidsåtgång

Total tidsåtgång för utbildningen är cirka tre till fyra timmar att genomföra, men utbildningen kan med fördel delas upp och göras vid olika tillfällen. Tiden kan även variera beroende på hur snabb du är.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta lärare Marika Hagelberg, leg apotekare på mejladress mhb@du.se.

Anmälan

Kontakta Ann-Kristin Gunnersen på 073-397 21 22 eller ann-kristin.gunnersen@upool.se

Kursperioder

Tilldelas efter anmälan. Anmälan är bindande.

Pris

990 kr/person (exkl moms) och endast fakturering. Mängdrabatt ges.

Se film om utbildningen:

Videon ovan: Lärare Marika Hagelberg, leg apotekare, presenterar Upools webbutbildning ”Läkemedelshantering i praktiken”.