Upools nyhetsbrev

Upools månatliga nyhetsbrev ger dig – helt gratis – de viktigaste nyheterna inom branschen från månaden som gick. Bekvämt samlade för att ge dig en snabb överblick. Skriv upp dig som prenumerant genom att fylla i din e-postadress i fältet nedan.

Redaktör för nyhetsbrevet är Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap.

Här hittar du Akivet med såväl senaste nyhetsbrevet som äldre.

Nedan hittar du ännu äldre nyhetsbrev, från årsskiftet 2018/2019.

Äldre fredagsbrev

Februari 2019

Nytt från Läkemedelsverket

Ingen generell avgiftsbefrielse – ändrade krav vid ansökan

27 feb

Från och med den 1 mars 2019 kommer även icke- kommersiella aktörer att avgiftsbeläggas vid vetenskaplig rådgivning och vid ansökningar om klinisk prövning. Undantag kan komma att göras i enskilda fall. Läs mer!

EU-kommissionen öppnar för dispens för batch testing

26 feb

Med anledning av Storbritanniens förmodade utträde ur EU meddelar EU-kommissionen nu att man öppnar för att ge dispens för kvalitetstestning av läkemedel som importeras från Storbritannien. En dispens innebär att kvalitetskontroller av läkemedel, så kallad batch testing, som idag utförs i Storbritannien kommer kunna vara giltiga där under 2019, även efter en hård Brexit. Genom detta ser Läkemedelsverket att risken för brister av vissa läkemedel i Sverige och EU kommer minska betydligt. Läs mer!

Biotin kan störa laboratorietester

25 feb

Biotin som ingår i vissa vitaminläkemedel, vilka ges intravenöst, har visats kunna störa laboratorietester som görs i sjukvården. Det kan leda till felaktiga, falskt låga eller falskt förhöjda, testresultat. Läs mer!

Fortsatt ökad användning av melatonin hos barn och ungdomar

20 feb

Användningen av melatonin hos barn och ungdomar fortsätter att öka och behandlingen kan pågå under en längre tid. Det visar en rapport från Läkemedelsverket i samråd med Socialstyrelsen. Barns sömnproblem bör i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om läkemedelsbehandling ändå behövs bör den pågå så kort tid som möjligt. För att undvika onödig användning är det viktigt att regelbundet se över behovet. Läs mer!

Över två miljoner läkemedelsreturer från apotek

11 feb

Sammanlagt 2 268 000 förpackningar av receptbelagda läkemedel returnerades från apoteken under de två senaste åren. Det visar en sammanställning som Läkemedelsverket gjort av returdata från de tre största distributörerna av läkemedel till apotek. Läs mer!

 

Nytt EU-regelverk ger ökad spårbarhet för läkemedel

7 feb

Nu införs ett nytt EU-gemensamt regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. Målet är en ökad spårbarhet för läkemedel genom hela distributionskedjan som leder till ännu säkrare läkemedel. Läs mer!

Tillverkningsprocesser för sartanläkemedel ska ses över för att undvika nitrosaminföroreningar

5 feb

Nu måste företag som tillverkar sartanläkemedel se över tillverkningsprocesserna för att undvika nitrosaminföroreningar. De allra flesta granskade läkemedlen hade inga eller mycket låga halter av föroreningarna. Något högre halter har upptäckts i vissa sartaner, framför allt i valsartan. Berörda läkemedel har återkallats från apotek och används inte längre i EU. Patienter kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående sin behandling. Läs mer!

Översyn av cancerläkemedlet Lartruvo påbörjad

5 feb

EMA har påbörjat en översyn av cancerläkemedlet Lartruvo (olaratumab) då preliminära resultat inkommit från ANNOUNCE, den studie som krävdes i samband med det villkorade godkännandet 2016. Resultaten visar att patienters livslängd inte förlängs mer av Lartruvo i kombination med doxorubicin än av enbart doxorubicin. Läs mer!

EMA granskar studie om blödningsrisk vid behandling med direkta antikoagulantia

5 feb

EMA granskar resultaten från en observationsstudie av behandling med orala direkta antikoagulantia (Eliquis, Pradaxa och Xarelto). Studien indikerar att det kan finnas skillnader avseende risken för större blödningar i jämförelse med andra antikoagulantia. Läs mer!

Brist på sömnläkemedlet zopiklon

4 feb

En bristsituation har uppstått för läkemedel innehållande zopiklon i styrkorna 5 mg och 7,5 mg. Nya leveranser är beräknade att komma under mars månad för styrkan 7,5 mg och under april för styrkan 5 mg. Läs mer!

Upool_ads_nyhetsbrev_feb2019_v03.jpg

Vill du jobba på västkusten i sommar? Eller kanske i Roslagen, på Gotland, Öland, Österlen eller varför inte nära ditt eget smultronställe?

Upool bemannar svenska apotek och erbjuder flexibla anställningar för dig som är farmaceut. Bli en Upoolare och ta chansen att uppleva de bästa delarna av Sommarsverige, utan att behöva ta ledigt! 

Just nu söker vi särskilt efter personal till sommaren, men även till andra perioder. Skicka in en intresseanmälan redan i dag på https://upool.se/jobba-dar-du-vill

 

 
 
 
 

Övriga nyheter

Ökning av resistenta bakterier väcker oro

28 feb

Ökande antibiotikaresistens hos bakterier som sprids mellan människor och djur oroar myndigheter i Europa. Läs mer!

Så ska forskning om apotek stärkas

28 feb

Tillsammans ska Apotekarsocieteten, apoteksaktörerna och akademin bygga upp apoteksforskningen i Sverige. Läs mer!

AI-studie gav kliniskt viktiga svar om diabetes

26 feb

En mer aktiv behandling av riskfaktorer skulle minska diabetespatienters risk för hjärt-kärlsjukdom och död. Läs mer!

Läkemedelsrester ökar i färskvatten

22 feb

Koncentrationerna av läkemedelsrester i färskvatten har ökat i hela världen under de senaste 20 åren. Läs mer!

Minskad risk för alzheimer hos kulturellt aktiva

21 feb

Att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Läs mer!

Riskabelt hög förskrivning till äldre fortsätter

21 feb

Andelen äldre som hade minst tio läkemedel låg under 2018 kvar på ungefär samma nivå som året före. Läs mer!

Så kan livmoderhalscancer utrotas

20 feb

Genom att kraftigt skala upp bland annat vaccinering mot humant papillomvirus skulle livmoderhalscancer kunna utrotas globalt till 2100, enligt ny forskning. Läs mer!

 

Hostmedicin stoppas i väntan på granskning

18 feb

Läkemedel mot hosta innehållande fenspirid misstänks kunna orsaka allvarlig rubbning av hjärtrytmen. Läs mer!

När en översikt ska säga allt

När man snabbt vill bilda sig en uppfattning om ett visst läkemedel eller en viss behandlingsindikation verkar det tidseffektivt att direkt gå till en systematisk översikt, en metaanalys eller rentav en behandlingsriktlinje. Vad bör man då tänka på när man kastar sig över dessa? Läs mer!

 

WHO varnar för falska leukemiläkemedel

14 feb

Förfalskningar av leukemiläkemedlet Iclusig har hittats i Schweiz och bedöms finnas i omlopp i Europa. Läs mer!

Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården

12 feb

När antibiotika inte fungerar är så kallad heteroresistens en av förklaringarna. Fenomenet innebär att någon enstaka procent av bakterierna vid en infektion är resistenta, vilket är tillräckligt för att de ska ta över när de känsliga bakterierna slagits ut. Problemet är underskattat, enligt en ny studie. Läs mer!

Trots ökning s för få helt nya antibiotika fram

11 feb

De flesta nya antibiotika i pipeline är modifieringar av befintliga läkemedel, konstaterar läkemedelsexperter. Läs mer!

“Uppföljning av godkända läkemedel måste bli bättre”

11 feb

Läkemedelsverket efterlyser bättre samverkan, kompetensförsörjning och finansiering i en ny rapport. Läs mer!

Bantningsmedel gör myggor osugna på blod

8 feb

Forskare kan vara ett nytt myggmedel på spåren som skulle kunna minska spridning av myggburna sjukdomar. Läs mer!

Intellektet viktigt för överlevnad vid Parkinson

12 feb

Den kognitiva förmågan, det vill säga tänkandet, har större betydelse för överlevnaden vid Parkinsons sjukdom än vad som tidigare har antagits, visar forskning från Umeå universitet. Läs mer!

Första nationella riktlinjerna om epilepsivård publicerade 
I Sverige har över 80 000 vuxna och barn epilepsidiagnos. Epilepsi är en allvarlig kronisk sjukdom, men med rätt behandling och uppföljning kan symtomen behandlas och många bli anfallsfria. Särskilt viktigt är tidig diagnos, korrekt uppföljning, teamomhändertagande och avancerad utredning. Som stöd för att prioritera och säkerställa resurser publiceras nu de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. Läs mer!

Mässlingsfallen i Europa fortsätter att öka

7 feb

Fler än 80 000 smittades med mässling i Europa förra året. Det är det högsta antalet på tio år rapporterar WHO. Läs mer!

Studie visar ojämn täckning för vaccin

5 feb

Andelen flickor som hpv-vaccineras i Sverige varierar kraftigt beroende på var föräldrarna är födda samt deras utbildning och inkomst. Läs mer!

 

Behandlingsbar mekanism hittad vid schizofreni

4 feb

Schizofrenipatienter har av oklar anledning färre antal kopplingar mellan nervcellerna i hjärnan. Med hjälp av mänskliga cellmodeller har forskare visat att det sker en överdriven nedbrytning av kopplingar i hjärnan hos dessa patienter. Men nedbrytningen kan hämmas med antibiotikumet minocyklin. Behandling i tonåren kan minska risken att utveckla schizofreni. Läs mer!

 

Flera gener bidrar till narkolepsi orsakad av Pandemrix

1 feb

Ärftliga faktorer kan öka risken att få en svår ovanlig biverkan. En av de svåra biverkningar som studeras är narkolepsi. Ny forskning visar att flera gener bidrar till risken att utveckla narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Läs mer!

 

Fler farmaceuter knyts till primärvården i England

1 feb

Ett nytt system med primärvårdsnätverk gör farmaceuterna tydligare till en del av primärvården. Läs mer!

Januari 2019

Nytt från Läkemedelsverket

 

Läkemedlet Nitroglycerin Meda avregistreras

24 jan

Läkemedlet Nitroglycerin Meda (glyceryltrinitrat, resoriblett sublingual 0,25 mg och 0,5 mg) kommer att avregistreras 2019-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. Det finns andra alternativa läkemedel att tillgå. Om man behandlas med Nitroglycerin resoriblett ska man kontakta sin behandlade läkare för alternativ. Läs mer!

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2018) Läs mer!

21 jan

 

Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter

21 jan

Det nya incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett EU-gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom hela EU. Läs mer!

 
 
 
 

Övriga nyheter

Personligt anpassad internet-kbt hjälper fler

30 jan

Internet-kb har visat sig vara effektivt vid tillstånd, som depression, paniksyndrom och sömnsvårigheter. Men inte för alla. Att personanpassa kbt-behandlingen inom en månad för patienter med sömnsvårigheter, gjorde att fler blev hjälpta, visar forskare vid Karolinska institutet som testat en ny vårdmodell. Läs mer!

ASA primärpreventivt minskade inte mortalitet

29 jan

Acetylsalicylsyra, ASA, i primärpreventivt syfte minskade risken för hjärt-kärlhändelser, men ökade risken för allvarliga blödningar. Läs mer!

Large-scale study of Toxoplasma and Cytomegalovirus shows an association between infection and serious psychiatric disorders

This large-scale serological study is the first study to examine temporality of pathogen exposure and to provide evidence of a causal relationship between T. gondii and schizophrenia, and between CMV and any psychiatric disorder. Läs mer!

Nu görs inskränkningen av läkemedelsstatistiken

28 jan

Socialstyrelsen har nu fattat det slutliga beslutet om inskränkningar i utlämnandet av läkemedelsstatistik. Läs mer!

 

Vanliga värktabletter ökar överlevnad vid cancer

25 jan

Att ta smärtstillande medicin av typen NSAID kan öka överlevnaden vid huvud- och halscancer. Läs mer!

 

Naloxon – nya riktlinjer och stödmaterial 
Socialstyrelsen har uppdaterat riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Naloxon, tillsammans med utbildningsinsats, bör göras tillgängligt för personer som riskerar opioidöverdos. Läkemedlet häver effektivt en livshotande opioidförgiftning. Med uppdateringen, förändrade föreskrifter och utbildningsmaterialet – se nedan – finns förutsättningar för att inrätta naloxonprogram. Läs mer! Informationsmaterial Läs mer!

  

Vilken evidens finns för Cocillana-Etyfin vid hosta?

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog, ledamot i expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, svarar: Läs mer!

Finns det evidens för honungsvatten vid hosta?

Eva Wikström Jonsson, docent, klinisk farmakolog, ledamot i expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, svarar: Läs mer!

Kvinnor ökar i vikt när kraven på jobbet är höga

22 jan

Höga krav på jobbet tycks vara en grogrund för viktuppgång hos kvinnor, oavsett om de har akademisk utbildning eller inte. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar. Läs mer!

Aimovig rekommenderas vid kronisk migrän

23 jan

Migränläkemedlet rekommenderas för patienter med svår migrän som inte haft effekt med annan behandling. Läs mer!

Indragning av Alvedon 665 minskade förgiftningar

23 jan

Antalet allvarliga förgiftningar med paracetamol sjönk under fjolåret för första gången sedan 2015. Läs mer!

 

Kurs lär läkare undvika onödiga antibiotikarecept

22 jan

Kurser om patientsamtal ska hjälpa primärvårdsläkare att undvika antibiotikaförskrivning som inte gör någon nytta. Läs mer!

Färre dödsfall i prostatacancer vid PSA-screening

21 jan

Dödsfallen i prostatacancer minskar med cirka 30 procent vid PSA-screening, visar forskning baserad på uppgifter om 20 000 män som följts under drygt två decennier. Männens första uppmätta PSA-värde visade sig ha stor betydelse för att förutse framtida cancerrisk. Läs mer!

Prevention med vitamin D eller omega-3 hade ingen effekt

15 jan

Enligt den stora randomiserade VITAL-studien kunde varken tillägg av vitamin D eller omega-3-fettsyror förebygga allvarlig kardiovaskulär händelse eller invasiv cancer. Läs mer!

Blodstamcellstransplantation effektivare än bromsmedicin vid MS

16 jan

Blodstamcellstransplantation är effektivare än vanlig bromsmedicin vid skovvis MS. Det framgår av en internationell där autolog blodstamcellstransplantation – där blodstamceller tas från patientens eget blod – jämförts med konventionell behandling. Läs mer!

Förskrivning med substansnamn utreds

17 jan

E-hälsomyndigheten utreder om det på recept ska gå att använda ett substansnamn för utbytbara läkemedel. Läs mer!

 

Totala cancerdödligheten minskar 
Enligt Socialstyrelsens statistik för år 2017 diagnostiserades 61 000 personer med någon form av elakartad cancer. Den åldersjusterade dödligheten i cancer minskar över tid. Den vanligaste cancerformen för män är prostatacancer och för kvinnor bröstcancer. Många av de cancerformer som ökar mycket har jämförelsevis hög överlevnad, till exempel hudcancer och sköldkörtelcancer. Ett undantag som står ut från mängden är lungcancer hos kvinnor som både ökar kraftigt och har mycket dålig överlevnad. Läs mer!

Försäljningen av antibiotika fortsätter att minska 
Förra året minskade försäljningen av antibiotika med 4,2 procent i Sverige. Minskningen syns i alla åldrar, men framförallt i gruppen barn och unga mellan 7 och 19 år. Läs mer!

 

Termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet åren 2018-2019 
Socialstyrelsen har under 2018-2019 ett regeringsuppdrag att utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Utgångspunkten för arbetet är Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras, och de behov som finns i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan. Läs mer!

 

Förgiftningar med Lergigan ökar i snabb takt

14 jan

Antalet allvarliga förgiftningsfall med antihistaminet Lergigan fortsätter att öka, visar nya siffror. Läs mer!

Apotek förlorar möjlighet till parallellimport

11 jan

Vinsten för apoteken riskerar att minska med 250 miljoner årligen med förslag i läkemedelsutredningen. Läs mer!

Statsbidrag för läkemedel tas bort

11 jan

Läkemedelsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande att det statliga bidraget för landstingens läkemedelskostnader slopas och ersätts med generellt statsbidrag. Läs mer!

Statiner tycks minska besvär vid psykisk sjukdom

10 jan

Flera vanliga läkemedel verkar ha effekt även på allvarlig psykisk sjukdom, visar en studie på svensk patientdata. Läs mer!

Ytterligare stöd för Tetris vid PTSD

9 jan

Patienter med posttraumatiskt stressyndrom fick färre flashbacks av obehagliga minnen när de spelade Tetris, visar en ny studie av bland annat forskare från KI. Läs mer!

Inte kostnadseffektivt med allmän TBE-vaccinering

8 jan

Folkhälsomyndigheten har analyserat införande av allmän TBE-vaccination i Stockholms län. Läs mer!

Avföring förklarar antibiotikaresistens i miljön

8 jan

Utsläpp av av tarmbakterier från avföring kan ofta förklara den ökning av resistenta bakterier som hittas i miljöer påverkade av människor. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Läs mer!

Fästingburna sjukdomen babesios ökar

7 jan

Babesia är en fästingburen blodparasit som orsakar sjukdomen babesios hos både människor och djur. Genom fästingens saliv tar sig parasiterna in i de röda blodkropparna där de förökar sig. Sjukdomen är långt vanligare än man tidigare trott, visar en studie från Lunds universitet. Läs mer!

Mobilapp effektiv hjälp vid urininkontinens

7 jan

Att själv behandla sin urininkontinens med en app i mobiltelefonen har visat sig vara en effektiv hjälp för kvinnor som har problem med urinläckage. Nu har forskare vid Umeå universitet utvecklat appen Tät®, som kan laddas ned gratis av vem som helst. Läs mer!

Kosttillskott skyddade inte mot demens

Kosttillskott, som till exempel omega-3, vitaminer och ginko biloba uppvisade inte några kliniskt relevanta effekter på kognitiv försämring, lindrig kognitiv störning eller Alzheimers sjukdom enligt en systematisk översikt. Läs mer!