Upool certifierade enligt ISO 9001

Certifieringen är ett bevis på att Upool följer ett antal principer för kvalitetsledning, bland annat ett starkt kundfokus, motivation och delaktighet från högsta ledningen, processmetodik och ständiga förbättringar.
 
En oberoende tredje part har verifierat hur Upools ledningssystem fungerar och visat att företaget arbetar för att tillämpa effektiva principer för kvalitetsledning inom organisationen.