Arbeta på dina villkor! 

Upool är det lilla företaget som gör de stora insatserna – ett företag som kommunicerar med sina medarbetare och kunder!

Upool finns där farmaceuter finns

Upool är bemanningsföretaget som endast arbetar med farmaceuter. Ända sedan starten 2008 har vi varit kända för att erbjuda mycket flexibla anställningar. Du bestämmer själv var, när och hur mycket du vill arbeta, utan att behöva ge upp tryggheten som en anställning innebär.paxmanscalpcooling.com

LÄS MER OM ATT JOBBA FÖR UPOOL

Utbildningar och granskningar

Marika Hagelberg är adjunkt i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, där hon bland annat undervisar blivande farmaceuter. Marika är ansvarig för Upools kvalitetsgranskningar av läkemedelsförråd och ansvarar för Upools utbildningar.


LÄS MER OM UPOOLS
UTBILDNINGAR ELLER KVALITETSGRANSKNINGAR

Upool certifierade enligt ISO 9001

Certifieringen är ett bevis på att Upool följer ett antal principer för kvalitetsledning, bland annat ett starkt kundfokus, motivation och delaktighet från högsta ledningen, processmetodik och ständiga förbättringar.   LÄS MER