Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20181014_115119.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

29 okt

Uppdaterade behandlingsrekommendationer, digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare och samverkansmöten är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn. Kommande år planeras exempelvis ett förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel. Läs mer!

 

Stora mängder av läkemedel har beslagtagits

23 okt

Över 190 myndigheter från sammanlagt 90 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel, Pangea. Cirka 10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 3670 webbsidor har stängts ner. I Sverige har bland annat lugnande läkemedel, potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika beslagtagits och 175 webbsidor har stängts ner. Läs mer!


Läkemedelsverkets tidskrift nummer tre ute nu

19 okt

Utgåvan, som i dagarna landar hos 65 000 prenumeranter, har fokus på behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektion. Dessutom går att läsa om Läkemedelsverkets värdering av Alofisel, Angusta, Cytopoint, Mavenclad, Mydrane , Ocrevus, samt Omidria i nya monografier. Läs mer!


PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika

9 okt

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar begränsningar i användningen av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika efter en genomgång av invalidiserande och långvariga biverkningar som rapporterats för dessa läkemedel. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Ny markör ger prognos för hjärnskada efter hjärtstopp

30 okt

Forskare har upptäckt en markör som kan underlätta beslut om livsuppehållande behandling efter hjärtstopp. Läs mer!

 

Nya riktlinjer ändrar inte blodtrycksgränsen

29 okt

Nya europeiska riktlinjer behåller hypertonigränsen men inför andra nyheter. En svensk uppdatering dröjer dock.  Läs mer!


Stora mängder antibakteriella ämnen i svenska reningsverk

29 okt

Ett stort antal antibakteriella ämnen hittas i slam och vatten i svenska avloppsreningsverk. Flera av dem passerar delvis igenom verken och släpps ut i vattenmiljön. Med ny teknik som ozonering och aktivt kol kan utsläppen minskas betydligt. Läs mer!

 

Antioxidanter kan påskynda spridning av cancer

29 okt

Nu läggs ytterligare bevis till kopplingen mellan intag av antioxidanter – och ökad tumörtillväxt. Försök på djur och mänsklig cancervävnad bekräftar att tillskott av vissa antioxidanter ökar tillväxten av den svåra hudcancerformen malignt melanom. Läs mer!


Vaccinrapport kan komma att göras om

26 okt

Folkhälsomyndigheten menar att kvaliteten på den aktuella EU-rapporten om tillit till vaccin är ”väldigt tveksam”. Nu kan den svenska delen komma att göras om. Läs mer!

 

Stor skillnad mellan Östersjöländer i hur många som bär på antibiotikaresistent bakterie
En ny studie visar på stora variationer mellan försöksgrupper från olika länder i hur stor andel som bär på en antibiotikaresistent tarmbakterie. Deltagarna i studien kom från Finland, Lettland, Tyskland, Polen, Ryssland och Sverige, och resultaten pekar på att spridningen av bakterier som är resistenta mot antibiotika skiljer mycket mellan närliggande länder. Läs mer!

 

Ny influensamedicin har fått godkännande i USA

25 okt

FDA har godkänt det första läkemedlet med ny verkningsmekanism mot influensa på nästan 20 år. Läs mer!

 

Vanliga blodtryckssänkare kan bidra till lungcancer

25 okt

Sambandet mellan ACE-hämmare och lungcancer måste undersökas mer anser forskare som hittat riskökning. Läs mer!

 

Lugnande ämne i lavendel verkar via luktsinnet

23 okt

Forskare har kartlagt hur det rogivande ämnet i lavendel verkar och menar att det kan bli ett lugnande läkemedel. Läs mer!

 

Ändrad GMP kan stoppa utsläpp

22 okt

Ett svenskt förslag om att använda standarden GMP för att minska industrins miljöutsläpp vid tillverkning som orsakar antibiotikaresistens diskuteras i EU. Läs mer!

 

Läkemedelsverket lägger ned Läkemedelsboken vid årsskiftet, numer lakemedelsboken.se. Läs mer!

 

Mängd och längd blir ofta fel vid eksembehandling

16 okt

Barn med eksem får oftast rätt diagnos och rätt behandling. Problemet är att familjerna inte vet hur de ska använda krämerna. Läs mer!


Aknebakterier äter näring från din kropp

17 okt

Forskare har upptäckt hur aknebakterier livnär sig genom att ta näring från sin värdorganism – det vill säga vi människor. Upptäckten hur aknebakterierna gör för att överleva, ger gott hopp om att hitta effektiva sätt att slå tillbaka mot allvarliga former av akne. Läs mer!

 

Forskare granskar digitala vårdmöten

16 okt

Går det att bedöma halsfluss lika tillförlitligt digitalt som vid ett fysiskt läkarbesök? Det undersöks i en studie. Läs mer!

  

Många signaler men få åtgärder under EES-veckan

16 okt

Vid apotekens fokusvecka i våras användes EES-stödet 144 000 gånger. Men få av varningarna åtgärdades. Läs mer!


Snart premiär för digitalt utbyte av e-recept inom EU

15 okt

De första EU-länderna börjar nu samarbeta om e-recept, men svenskar får ha med sig pappersrecept ett tag till. Läs mer!


Cannabis på recept tillåts i Storbritannien

12 okt

Medicinsk cannabis blir om några veckor tillgänglig på recept för vissa patienter i Storbritannien. Läs mer!


Apotek arbetar mot antibiotikaresistens

12 okt

Brittiska apotek ska arbeta aktivt mot antibiotikaresistens i en nationell kampanj som snart startar. Läs mer!


Tredimensionell bildtagning av bröst hittar fler cancertumörer

13 okt

Genom tredimensionell bildtagning av bröst – brösttomosyntes – är det möjligt att upptäcka mer än 30 procent fler cancertumörer än vid traditionell mammografiscreening. Det visar slutresultaten från en omfattande klinisk studie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Läs mer!


“Miljötänk viktigt mot antibiotikaresistens”

10 okt

Mer miljöstyrd upphandling av antibiotika diskuterades vid ett seminarium om kampen mot antibiotikaresistens. Läs mer!


Nytt nummer av Evidens: Ge barnet tid inför behandling

11 okt

Hälften av läkemedelsförskrivningen till barn på sjukhus sker utanför godkänd indikation. I det nya numret av Evidens med tema barn delar experter med sig av kunskaper om bästa läkemedelsbehandling för barn. Läs mer!


Livsstil kopplat till risk för tarmcancer

10 okt

Livsstilsfaktorer som övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck och blodsocker innebär ökad risk för cancer i tjocktarm och ändtarm, oavsett undertyp av sjukdomen. Läs mer!


Uppdaterade riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni
Slutversionen av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni publicerades nyligen. Vården och omsorgen rekommenderas införa NECT-metoden (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy), en psykosocial metod för att motverka självstigmatisering, utifrån ny forskning. Läs mer om den och övriga rekommendationer. Läs mer!


Mycket skärmtid kan ge huvudvärk

8 okt

Huvudvärk utan organisk orsak är det vanligaste hälsoproblemet hos barn och ungdomar. Fem till tio procent av alla barn har migrän. Läs mer!

 

Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

8 okt

Efter ett godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kan Gardsil 9 ges upp till 45 års ålder. Läs mer!


Billigt och säkert starta förlossning med Cytotec

5 okt

Bästa metoden för igångsättning av förlossning är med läkemedelt Cytotec i oral form, visar ny avhandling. Läs mer!


Så ska svenska apotek upptäcka falska läkemedel

1 okt

Om ett knappt halvår skärps kontrollen av de läkemedel som lämnas ut på apotek när nya EU-regler börjar gälla. Läs mer!


Mycket har skrivits om diklofenak denna månad. Här nedan kan ni läsa om detta.


Läkemedel med rätt att döda

På 1990-talet dödade läkemedlet diklofenak miljontals gamar i Indien. Trots detta är läkemedlet godkänt i EU, och finns i några av våra vanligaste läkemedel. Tidigt i år hittade forskare stora mängder diklofenak i skånska vattendrag. Läs mer!


Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts

Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar. Läs mer!


Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan 

Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober kommer hyllkantsskyltar att informera om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Överenskommelsen gäller både försäljning i butik och e-handel. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


En ny studie om vädrets påverkan på risken för att drabbas av hjärtinfarkt.

Association of Weather With Day-to-Day Incidence of Myocardial InfarctionA SWEDEHEART Nationwide Observational Study. Läs mer!  

Question 

Is the incidence of myocardial infarction affected by different weather conditions?

Findings 

In this nationwide population-based study, a higher incidence of myocardial infarction in Sweden was observed at days with low air temperature, low atmospheric air pressure, high wind velocity, and shorter sunshine duration.

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här