Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20181225_102021.jpg 

  

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Läkemedel med omega-3 inte effektiva för att förebygga hjärtsjukdom

19 dec

EMA har dragit slutsatsen att läkemedel med omega-3-fettsyror inte är effektiva för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Slutsatsen innebär att dessa läkemedel inte längre kommer att vara godkända för sådan användning. I nuläget finns inget läkemedel med omega-3-fettsyror godkänt för denna användning på den svenska marknaden. Läs mer!


Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel

19 dec

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket. De vanligaste bristerna som kommunerna observerat gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram. Läs mer!


Läkemedelsbokens hemvist undersöks under 2019

18 dec

Läkemedelsverkets styrelse fattade under måndagen beslut om budget för 2019. Myndigheten har fortsatt en viktig roll att fylla vad gäller producentoberoende information, men det står klart att ekonomiska förutsättningar saknas för att fortsatt driva Läkemedelsboken. Eftersom Läkemedelsboken utgör ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården, ska Läkemedelsverket se över hur det kunskapsstöd boken utgör fortsatt skulle kunna se ut. Under 2019-2020 kommer informationen i Läkemedelsboken att finnas tillgänglig digitalt, men utan uppdateringar eller annat redaktionellt arbete. Läs mer!

 

Influensavaccinet Influvac Tetra restnoterat Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2018) Läs mer!


Ansökan om rikslicens för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning avslås Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter

 

Mixad spenat för maxad mängd av antioxidanten lutein

21 dec

Mixa din spenat i en smoothie eller juice – det är bästa sättet om du vill få i dig antioxidanten lutein. Lutein finns särskilt i mörkgröna grönsaker och forskarna bakom studien har jämfört olika sätt att tillaga färsk spenat för att maximera luteinnivåerna i maten. Läs mer!

 

Ny lag slår vakt om kundernas integritet

20 dec

Från årsskiftet måste apotekslokaler utformas så att kundsamtal kan ske utan att andra hör. Läs mer!


Brist på vissa läkemedel hotar vid hård Brexit

20 dec

Läkemedelsverket befarar att svenska patienter kan bli utan ett fåtal men viktiga läkemedel. Läs mer!

 

Högkostnadstaket för läkemedel höjs

18 dec

Taket i högkostnadsskyddet höjs från årsskiftet med 50 kronor på grund av höjt prisbasbelopp. Läs mer!

 

Mer spenat och ruccola på tallriken kan motverka fettlever

17 dec

Grönbladiga grönsaker som innehåller nitrat kan minska risken för att utveckla den obotliga sjukdomen fettlever. Några nävar spenat eller ruccola på tallriken varje dag räcker för att skydda mot sjukdomen som kan utvecklas till livshotande tillstånd som skrumplever och levercancer. Läs mer!

 

Nu kan du läsa om växtbaserade läkemedel i Janusmed fosterpåverkan

14 dec

Tjänsten Janusmed fosterpåverkan har kompletterats med riskbedömningar av några vanliga växtbaserade läkemedel. Generellt bör dessa preparat undvikas under graviditeten då de är dåligt studerade och säkerheten för fostret inte kan fastställas. Läs mer!

 

Bolag ska betala tillbaka nära tre miljarder kronor för läkemedel

TLV skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2018. Detta är mer än en fördubbling jämfört med i fjol. Läs mer!

 

Nationella riktlinjer med två nya rekommendationer
Nu finns slutversionen av nationella riktlinjer för vård vid endometrios publicerad. Riktlinjerna innehåller 44 rekommendationer för diagnostik, behandling och omvårdnad, som alla utgår från symtom oavsett patientens ålder. Två rekommendationer är nya; dessa rör stödjande samtal samt tidig uppföljning efter nyinsatt behandling. Läs mer!

Webbutbildning för vårdpersonal
I samband med slutversionen av de nationella riktlinjerna publicerar vi även en webbutbildning för vårdpersonal i syfte att öka kunskapen, utveckla arbetssätt och förbättra vården. I webbutbildningen får du lära dig mer om endometrios och hur sjukdomen diagnostiseras och behandlas. Utbildningen innehåller interaktiva övningar, teori, filmatiserade fallbeskrivningar samt intervjuer med experter. Läs mer!

 

Ny utvärdering av vård vid astma och KOL visar på förbättringsområden
Vården behöver bli bättre på att upptäcka astma och KOL, och alltid erbjuda rökavvänjning. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 400 000-700 000 personer KOL. Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag. Men framför allt visar den på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Läs mer!


Checklista för en mer orsaksbaserad behandling av äldre
Äldre personer har ofta mer diffusa och annorlunda symtom vid sjukdom, jämfört med yngre. Ofta förskrivs läkemedel mot symtomen, trots att orsaken aldrig klargjorts. Nu finns en diagnostisk checklista för en mer orsaksbaserad behandling av äldre. Listan utgår från de 15 vanligaste symtomen, kopplat till läkemedelsbiverkningar och ofta förbisedda sjukdomar och tillstånd hos äldre. Checklistan vänder sig till läkare och sjuksköterskor. Läs mer!

 

Farmakologiska interventioner skyddade inte mot demens

Läkemedel som blodtryckssänkare, diabetesläkemedel, NSAID och demensläkemedel påverkade inte insjuknande i lindrig kognitiv störning, insjuknande i demens eller prestationen vid kognitiva tester. Läs mer!


Kraftigt sänkt fysisk aktivitet bland unga

11 dec

Mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet som jämfört den vardagliga fysiska aktiviteten bland äldre barn och ungdomar i några kommuner i sydöstra Sverige. Läs mer!

  

Ojämlik farma­kologisk behandling av ADHD

8 dec

Att funktionsbegränsningar som orsakas av ADHD upptäcks tidigt och behandlas rätt kan vara avgörande för ungas framtid. Men möjligheterna till rätt stöd kan se ganska olika ut beroende på var man bor. Läs mer!

 

Diabetesläkemedel minskar risken för hjärtkärlhändelser

6 dec

Ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, liraglutid, är kopplad till lägre risk för hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom. Det visar en stor nordisk studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet. Läs mer!


Hpv-vaccin till pojkar på gång i Finland

6 dec

En expertgrupp i Finland utreder cancerskyddande vaccinering mot humant papillomvirus också för pojkar och ska snart lägga fram ett förslag för riksdagen. Läs mer!


Därför ljuger patienter ofta för sin läkare

4 dec

Amerikanska forskare har undersökt varför vi inte alltid säger som det är till doktorn om livsstil och medicinering. Läs mer!


Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Långverkande beta-2-stimulerare (LABA) kombinerat med långverkande antikolinergika (LAMA) ger möjligen bättre effekt vid KOL än LABA i kombination med inhalationssteroider (ICS). Det skriver SBU som sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt från Cochrane Collaboration i vilken de båda behandlingarna jämförs. Läs mer!

 

CAR-T-terapi kan ge långvarig effekt

4 dec

Aktuella studier visar att behandling kan hålla tillbaka sjukdomen under lång tid vid B-cellslymfom. Läs mer!

 

Antalet mässlingsfall ökar globalt

3 dec

Sedan 2000 har antalet som insjuknat i mässling stadigt minskat. Tills nu. Nya siffror visar att antalet mässlingsfall globalt nu ökar för första gången på 20 år. Läs mer!

 

Nytt nummer av SBU:s tidning Medicinsk och social vetenskap & praxis Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här