Semester

Vi kommer att ha tre olika semesterperioder där man får önska vilken man vill ha i första/andra och tredje hand. Perioderna är om man vill ha under maj/sep, maj - 17 juli eller 18 juli - sep. Bonus utlovas till de som väljer att ha semester under maj/sep och inte juli/aug.

Vi önskar få in önskemål senast 29 februari från samtliga, även behovsanställda för att kunna planera verksamheten och meddela våra kunder hur många uppdrag vi kan bemästra i sommar.

Namn:  

E-post:  

Första hand:  

Andra hand:  

Tredje hand: