Life Science

Vi utökar vår verksamhet med bemanningstjänster och konsulttjänster av farmaceuter även inom Life Science. Upool har sedan 2008 hjälpt till att bemanna svenska och norska apotek med apotekare och receptarier och vi har erfarenhet av både långa och korta uppdrag hos alla svenska aktörer. Idag är vi ett 50-tal farmaceuter som jobbar för Upool.

Våra medarbetare har en bred yrkeserfarenhet och vi har en stor CV-databas med 4500 farmaceuter där vi kan söka den speciella kompetens som just ni letar efter. Om det finns vakanser eller tillfälligt behov av extra resurser i Er organisation kontakta oss.  Det kanske finns det ett projekt som behöver slutföras eller en kollega som behöver avlastas. Önskar ni hjälp att rekrytera en farmaceut hjälper vi till med det.