Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20180902_103422.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2018) Läs mer!


Granskning av valsartan utökas till att omfatta fler sartaner

21 sep

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvidgar sin granskning av föroreningar i valsartan. Detta efter att mycket låga nivåer av N-nitrosodietylamin (NDEA) har upptäckts i en annan aktiv substans, losartan, som tillverkats av Hetero Labs i Indien. Losartan från denna tillverkare finns inte i Sverige. Läs mer!


Läkemedelsverkets granskning av Natural Cycles avslutad

13 sep

På Läkemedelsverkets begäran har Natural Cycles nu förtydligat risken för oönskad graviditet i bruksanvisning och app. Läkemedelsverket har därmed inget ytterligare att anmärka på och i och med detta är granskningen av appen avslutad. Läs mer!


Förbjudet att sälja polska läkemedel i svensk livsmedelsbutik Läs mer!


Nytt regelverk för licenser

3 sep

Från och med den 1 september 2018 gäller nya föreskrifter för licens och för lagerberedningar. Några viktiga förändringar är att såväl generell licens som veterinär licens kan omfatta flera verksamheter. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Djupdykning i hjärnan kan förklara fallrädsla hos äldre

28 sep

Sämre balans hos äldre handlar om mer än nedsatt muskelstyrka. Balans bibehålls via ett komplext samarbete mellan olika system i hjärnan. Nedsatt syn och nedsatt reaktionsförmåga är några av alla faktorer som spelar in för vid nedsatt balans och fallrädsla bland äldre. Läs mer!

 

Minskad risk för ovarialcancer även med moderna p-piller

28 sep

Moderna kombinerade hormonella preventivmedel var associerade med en lägre risk för ovarialcancer. Den associationen sågs inte för preventivmetoder med endast gestagen. Läs mer!

 

Överviktskirurgi kopplas till säkrare förlossning

27 sep

Blivande mammor som förlorat vikt genom överviktskirurgi kan få en säkrare förlossning. De positiva effekterna är många: färre kejsarsnitt, infektioner, bristningar och blödningar. Färre går också över tiden eller drabbas av svaga värkar. Läs mer!

 

Lovande resultat för nytt vaccin mot TBC

27 sep

GSK utvecklar en vaccinkandidat som ska skydda vuxna med vilande tuberkulos från att insjukna. Läs mer!

 

Läkemedelsforskare avväpnar bakterier

25 sep

Att avväpna bakterier i stället för att försöka döda dem är ett av de verktyg som forskare i Umeå utvecklar i kampen mot antibiotikaresistens. Läs mer!

 

Upptäckt kan förklara forskningsbakslag

25 sep

En nyupptäckt mekanism vid Alzheimers sjukdom kan förklara varför många behandlingsstudier misslyckats. Läs mer!

 

Fusidinsyra ersätter borttagen salva

21 sep

Fusidinsyra rekommenderas nu vid svinkoppor i stället för den salva som inte längre tillverkas. Läs mer!


Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

20 sep

Det är välkänt att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende. Men små bottenlevande organismer, till exempel snäckor, drabbas ännu mer, visar forskning från Umeå universitet. De är de största mottagarna av våra läkemedelsrester. Läs mer! Avhandlingen!

 

Fallolyckor vanligaste skadeorsaken
År 2017 vårdades nästan 142 000 personer på sjukhus till följd av en skadehändelse. Det är något färre än 2016, då 147 000 personer lades in. Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. Fallolyckor utgör två tredjedelar av alla olycksfall, vilket motsvarar 67 000 personer. Läs mer!


Balansera mera: Kampanjmaterial för att förebygga fallolyckor
Vecka 40 (1–7 oktober) uppmärksammar vi fallolyckor i kampanjen Balansera mera. Runt om i landet anordnas aktiviteter med fokus på hur vi alla kan förebygga fallolyckor. Läs mer!


Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt. Läs mer!


Mildare stroke för den som promenerat

20 sep

Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Läs mer!

 

Prishöjning ska rädda kvar pilokarpin på marknaden

20 sep

Leverantören av pilokarpin mot högt tryck i ögat får höja priset inom läkemedelsförmånen med 81 procent. Läs mer!

 

Medicin till myggor möjlig väg att stoppa malaria

18 sep

Genom att hindra malariaparasiten från att föröka sig hoppas forskare kunna stoppa spridningen av malaria. Läs mer!


Nytt blodprov kan rädda liv vid svår cancerform

18 sep

Forskare är på väg att ta fram ett test som kan avslöja bukspottkörtelcancer så tidigt att den går att operera. Läs mer!


Beslut: Effektivare hpv-skydd på gång

14 sep

Från och med september 2019 kommer flickor i Sverige att erbjudas ett effektivare hpv-vaccin som skyddar mot fler virusstammar och ger bättre cancerskydd. Läs mer!

 

Upptäckt av nervceller öppnar för nya behandlingar av hörselskador

12 sep

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat fyra typer av nervceller i det perifera hörselsystemet, varav tre helt nya. Kartläggningen av dessa kan leda till nya former av behandlingar av olika hörselskador som tinnitus och åldersrelaterad hörselnedsättning. Läs mer!      


Immunläkemedel bidrog till vanlig hudcancerform

12 sep

Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer. Läs mer!

 

Nya rön ändrar behandling av resistent tbc

10 sep

Fler med multiresistent tuberkulos kan räddas med ökad användning av nya läkemedel visar en stor studie. Läs mer!


Landstingen byter till effektivare vacciner

7 sep

Inför influensasäsongen har alla landsting utom två gått över till ett mer heltäckande vaccin än tidigare. Läs mer!


Effekt av antidepressiva på paniksyndrom

6 sep

Sju patienter med paniksyndrom behövde behandlas för att en skulle få effekt. Biverkningar var vanligare i behandlingsgruppen. I en Cochraneanalys har mer än 8 200 patienter med paniksyndrom från drygt 40 randomiserade prövningar studerats. I de inkluderade studierna jämfördes antidepressiv behandling i monoterapi med placebo. Antidepressiva läkemedel hade bättre effekt än placebo. Sju patienter behövde behandlas för att en skulle få nytta av behandlingen. Läs mer!


Statiner hjälpte inte förebyggande

6 sep

Förebyggande statinbehandling kunde inte kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos äldre, förutom hos patienter med diabetes typ 2. Läs mer!


Fullkorn bästa skyddet mot typ 2-diabetes

5 sep

Råg, havre eller vete spelar ingen större roll. Bara de innehåller fullkorn så skyddar de mot typ 2-diabetes. En portion havregrynsgröt och en fullkornsmacka om dagen räcker för att minska risken för diabetes med 34 procent hos män och 22 procent hos kvinnor, visar en stor nordisk studie. Läs mer!


Ingen positiv effekt av omega-3-kapslar

3 sep

Intag av omega-3-kapslar från fisk minskade inte hjärt-kärlsjukdom eller mortalitet.

Enligt en Cochrane-genomgång av 79 randomiserade studier där ett ökat intag av omega-3-fettsyror studerades var effekterna små eller obefintliga. Studiedurationen var ett till tre år. Merparten, 62 av 79 studier, gällde omega-3-kapslar eller oljor från fisk jämfört med placebo. Övriga studier gällde ökat intag av omega-3-fettsyror från djur- eller växtriket, jämfört med vanlig kost. Läs mer!

 

Immunterapi kan bli ny behandling vid akne

31 aug

Forskare har tagit de första stegen för att utveckla ett vaccin som dämpar inflammationen vid akne. Läs mer!


Diabetesläkemedel ökar risken för svår infektion

30 aug

Läkemedelsmyndigheten FDA varnar för att SGLT2-hämmare kan orsaka en aggressiv infektion i underlivet. Läs mer

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här