Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20170926_121729.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Regelverk för säkerhetsdetaljer kräver förberedelser

28 sep

Det nya regelverket för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar börjar gälla 9 februari 2019. Innan dess behöver tillverkare, apotek, distributörer och andra berörda aktörer förbereda sig för att systemet ska fungera. Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2017) Läs mer!

27 sep


EMA samråder med allmänheten kring riskerna med läkemedlet valproat

26 sep

Representanter för patienter, vårdgivare, vårdpersonal och akademiker kommer idag att dela erfarenheter kring valproatanvändning vid den första offentliga utfrågningen som någonsin hållits av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Valproat är ett läkemedel som är godkänt för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän. Läs mer!


Stora mängder tramadol har beslagtagits

25 sep

Cirka 120 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 25 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 3 500 webbsidor har stängts ner. I Sverige beslagtogs cirka 110 000 tabletter och 1,5 kilo pulver av tramadol. Läs mer!


Restsituationer

Cefadroxil Mylan oral suspension. Läs mer!

Stesolid tabletter och rektallösning Läs mer!

Adrenalin Martindale Pharma Läs mer!


Inga klara skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

19 sep

Den europeiska läkemedelsmyndighetens EMA drar slutsatsen att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma. Därmed bekräftar EMA den slutsats som säkerhetskommittén PRAC kom fram till i sin vetenskapliga granskning. Läs mer!


Indragning av hjärtmedicin Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN Läs mer!

8 sep


Protelos försvinner från marknaden Läs mer!

1 sep


PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden

1 sep

EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. Skälet är svårigheten att minimera risker vid förgiftning. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Stor ökning av potensläkemedel

28 sep

På tio år har försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Allra störst är ökningen i den äldsta gruppen. Bland de som är 70+ är ökningen 69 procent. Läs mer!


Svårtolkat om psykisk ohälsa efter exponering för antidepressiva i livmodern

25 sep

Barn till kvinnor som medicinerat med antidepressiva under graviditeten har högre risk att drabbas av psykiska besvär, enligt en ny dansk registerstudie. Ärftlighet och omgivande miljöfaktorer är troligen de viktigaste orsakerna till sambandet, och inte läkemedelsbehandlingen i sig. Inga förändringar behövs i nuvarande rutiner för antidepressiv behandling under graviditet med anledning av resultaten. Läs mer!


Regeringens beslut om nationella vaccinationsprogram
Regeringen avser att införa vaccinationer mot rotavirus, men inte vaccinationer mot hepatit B, i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet. I praktiken – och som Folkhälsomyndigheten rekommenderar – erbjuds dock redan alla spädbarn i Sverige vaccin mot hepatit B. Läs mer!


Mjölksyrabakerier hjälper vid tjocktarmscancer

22 sep

Levande mjölksyrabakterier, probiotika, kan förändra tarmfloran hos patienter med cancer i tjocktarmen. Bakteriestammarna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium lactis Bl-04, minskar inflammationer och saktar ner tillväxten av cancerceller. Det visar en studie av Sahlgrenska akademin. Läs mer!


Regeringen lägger proposition om apotek i vår Läs mer!

22 sep


Tredelad antikropp ger förhoppning om hiv-vaccin

21 sep

En ny metod med tre antikroppar i en och samma molekyl har testats på rhesusapor med gott resultat. Läs mer!


Få överraskningar i höstbudgeten

20 sep

EMA, skenande läkemedelskostnader och fortsatt vaccinberedskap är några av delarna i budgeten. Men de stora satsningarna på life science kom förra året. Läs mer!


Åtta barn födda efter livmodertransplantation

15 sep

Åtta barn födda – och den första robotassisterade operationen genomförd. Det är en del av facit efter 18 års forskning vid Sahlgrenska akademin kring livmodertransplantationer. I ett nytt projekt fokuserar nu forskarna på robotassisterade operationer. Läs mer!


Tusen gener skyddar mot malaria

19 sep

Den västafrikanska folkgruppen fulani är mer motståndskraftig mot malaria än andra. Nu vet forskarna varför: hos fulanis uppträder fler än tusen gener i immunsystemets ”larmcentral” annorlunda. Upptäckten kan leda till nya sätt att behandla malaria och i förlängningen andra parasitsjukdomar. Läs mer!


Svensk opioidbehandling rekommenderas av EMA

18 sep

Uppsalabolaget Orexos läkemedel Zubsolv mot opioidberoende får tummen upp av CHMP. Läs mer!


Ökar överlevnaden i svår lungcancer

14 sep

Astrazenecas PD-L1-hämmare Imfizi förlänger tiden utan förvärrad sjukdom för patienter med en svårbehandlad typ av lungcancer. Det visar nya studieresultat. Läs mer!


Hjärnskakning i tonåren ökar risken för MS

8 sep

Hjärnskakning i tonåren ökar risken för att få MS senare i livet. Däremot finns ingen koppling mellan hjärnskakning hos barn och MS. Det konstaterar en ny studie, ledd av Scott Montgomery, professor vid Örebro universitet. Läs mer!


Ökad överlevnad med nivolumab vid melanom Läs mer!

12 sep


En patient död i läkemedelsstudie

11 sep

Ett läkemedel som testas för blödarsjuka ledde till att en patient avled av en blodpropp, rapporterar bolaget. Läs mer!


”MDMA ett val om inget annat hjälpt”

8 sep

Men innan ecstasy kan komma att användas kliniskt för behandling av PTSD krävs större studier och mer forskning, säger psykiatern Hans Peter Søndergaard. Läs mer!


Färre dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar
År 2016 dog knappt 910 personer av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det är färre än både år 2015 och 2014 då knappt 950 respektive 940 personer dog av samma orsaker. Dessa dödsfall är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, och inträffar dessutom generellt sett i yngre åldrar bland män än bland kvinnor. Läs mer!


Förhindra fallolyckor – Balansera mera i oktober
Den 2–8 oktober är det åter dags för årets informationssatsning för att förhindra fallolyckor, Balansera mera. Fokus ligger på mat, motion och mediciner och du kan beställa eller ladda ner kostnadsfritt material hos oss. I slutet av september finns också en 30-sekundersfilm, anpassad för väntrum, att ladda ner. Läs mer!

 

Värt att fortsätta med statin trots biverkan

6 sep

Att fortsätta med statinbehandling efter en upplevd biverkan var associerat med lägre risk för död och kardiovaskulära händelser. Läs mer!


Det första reningsverket för läkemedelsrester invigs

4 sep

Det är Nykvarnsverket i Linköping som blir det första reningsverket som till över 90 procent renar avloppsvattnet från läkemedel. I den nya tekniken används ozon som gör att vattnet kan renas även från svårnedbrytbara läkemedelsrester. Läs mer!


Rekordmånga döda i mässling i Europa i år

1 sep

Stora mässlingsutbrott har drabbat Europa under året. Hittills har dubbelt så många dött som under hela fjolåret. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här