Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
telefon_160926_013.JPG 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Läkemedelsverket rapporterar om årets nationella arbete om läkemedel för barn

27 okt

Flera kunskapsstöd till sjukvården liksom förslag på fortsatt arbete har tagits fram inom ramen för Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen att öka kunskapen om barns läkemedelsanvändning. Uppdraget är ett viktigt bidrag till regeringens mål inom Agenda 2030, att säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar. Läs mer!


Restsituationer

Furosemid 500 mg tabletter Läs mer!

Stesolid tabletter och rektallösning Läs mer!


EMA påbörjar granskning av läkemedel med hydroxietylstärkelse

27 okt

EMA har inlett en ny granskning av läkemedel med hydroxietylstärkelse (HES). Dessa läkemedel ges via dropp och används för att upprätthålla blodvolymen för att förhindra chock efter en akut blödning. Läs mer!

 

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2017) Läs mer!


Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

20 okt

Nummer 4 2017 fokuserar på den nya behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes. Nydiagnostiserad typ 2-diabetes bör behandlas intensivt men individanpassat, förändrade levnadsvanor utgör grunden. Metformin är förstahandsval vid farmakologisk behandling. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Världspoliodagen: Polio närmar sig utrotning
Den avslutande fasen i arbetet med att utrota polio globalt har nu inletts och målet är en poliofri värld år 2020. Tillgång till effektiva vacciner som skyddar mot sjukdomen är en förutsättning om målet ska nås. Läs mer!

 

Gåvor ger förskrivning av fler och dyrare läkemedel

27 okt

En ny studie visar att både små och stora gåvor påverkar bland annat läkares sätt att förskriva läkemedel. Läs mer!


Hot om bioterror gav snabbstart för ebolavaccin

26 okt

Mindre än ett år efter ebolautbrottet i Västafrika nådde sin kulmen inleddes fas III-prövningar med ett vaccin. Läs mer!


Blodförtunnande ger skydd även mot demens

25 okt

Studie visar att patienter med förmaksflimmer som fått antikoagulantia hade en lägre risk för demens. Läs mer!

 

Avvikande gynekologiskt cellprovsvar en chock för många

23 okt

Många kvinnor är inte förberedda på att den rutinmässiga kontrollen för livmoderhalscancer ska visa på cellförändringar. Därför blir det en chock när brevet dimper ner. Mer information och gärna muntlig sådan skulle minska ångesten, visar en studie vid Linnéuniversitetet. Läs mer!

 

Vill se hårdare reglering av homeopati

24 okt

De europeiska vetenskapsakademierna vill med ett gemensamt uttalande förmå lagstiftarna på EU-nivå att skärpa reglerna kring homeopatiska produkter. Läs mer!


Första CAR-T-terapin för vuxna godkänd i USA

20 okt

Genterapin Yescarta har godkänts för behandling av vissa typer av diffust storcelligt B-cellslymfom hos vuxna. Läs mer!


Fler män än kvinnor drabbas av hjärtinfarkt men skillnaderna minskar
År 2016 drabbades cirka 25 700 personer av akut hjärtinfarkt. Det är en minskning jämfört med 2015 då drygt 26 800 personer drabbades. Antal fall och dödlighet i befolkningen ökar kraftigt med stigande ålder. Skillnaderna mellan kvinnor och män minskar över tid, men det är fortfarande fler män som insjuknar och dör i akut hjärtinfarkt. Läs mer!


Patienter med osteoporos missnöjda med vårdens bemötande

Patienter med osteoporos upplever att de får otillräcklig, felaktig eller motstridig information av hälso- och sjukvården. Det visar en rapport som SBU har tagit fram, en sammanställning av forskningsstudier av hur patienter upplever delaktighet och bemötande vid kontakt med hälso- och sjukvården. SBU har också samverkat med Osteoporosförbundet för att lyfta anhörig- och brukarperspektivet. Läs mer!


Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

19 okt

För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning. Läs mer!


Sluta med ASA associerat med kardiovaskulär risk

16 okt

Att som långtidsanvändare av acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos (75–160 mg) sluta hämta ut läkemedlet var associerat med en större risk för kardiovaskulära händelser jämfört med att fortsätta med läkemedlet. Läs mer!


Tummen upp för genterapi mot ärftlig blindhet

16 okt

Läkemedlet har gett personer med en ärftlig form av blindhet synen tillbaka och rekommenderas nu av FDA. Läs mer!


Tydlig effekt av bildterapi vid svår depression

5 okt

Gör en bild av hur du har det just i dag, löd första övningen i bildterapin. Efter tio behandlingar hade patienterna med svår eller medelsvår depression blivit bättre än de i kontrollgruppen, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Läs mer!


Enhetliga läkemedelspriser men ingen prispress

9 okt

Apoteksutredningens förslag minskar prisspridningen men patienten måste fortsatt jaga billigaste läkemedlet. Läs mer!


Positiva resultat för studie med zikavaccin

6 okt

En vaccinkandidat har testats i en studie på 40 friska individer. Alla utvecklade antikroppar mot zika. Läs mer!


Liten effekt av antidepressiva läkemedel till unga

3 okt

Antidepressiva läkemedel gav endast en liten effekt på depression hos unga under 18 år. Behandlingen innebar också en större risk för allvarliga biverkningar. Läs mer!


Svenska cancerforskare visar nytt behandlingssätt

5 okt

Genom att slå av aktiviteten för genen som driver tumörtillväxt har forskarna lyckats bromsa körtelcancer. Läs mer!


Förväntningar påverkar effekten av ångestdämpande läkemedel

3 okt

Sättet som behandling med ångestdämpande läkemedel framställs på för patienten kan vara lika viktigt som själva behandlingen, visar en studie vid Uppsala universitet. Patienter som fick rätt information om behandlingen hade tre gånger bättre resultat än gruppen som trodde att de fått placebo istället. Läs mer!


Hormonfri substans mot klimakteriet i klinisk studie

3 okt

Siktar in sig på signaleringsvägar i hjärnan i stället för ett kompensera sjunkande hormonnivåer. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


I tidningen Evidens kan du läsa om äldre, läkemedel och njursvikt. Läs mer!

 

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här