Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
hosten_2015_463.JPG 
Nyhetsbrev oktober


Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

29 okt

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte. Läs mer!


Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel Läs mer!

27 okt


Många insatser under 2015 för ökad kunskap om barn och läkemedel

23 okt

Barns lika rätt till säker och effektiv användning av väldokumenterade läkemedel som hos vuxna är en angelägen fråga. Internationellt och i Sverige pågår många insatser för att fler läkemedel ska anpassas och utvecklas för barn, men förändringarna kräver tid. Det senaste årets arbete har sammanfattas i en statusrapport. Läs mer!


Information från Läkemedelsverket nr 5 2015

16 okt

I nummer 5 kan du bland annat läsa om antipsykotika och akuta diabeteskomplikationer och om hur det går till när biosimilarer godkänns. Du hittar också monografin för Hemangiol, det första godkända läkemedlet för behandling av allvarliga infantila hemangiom, och den nya behandlingsrekommendationen om infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV). Läs mer!


Ny rekommendation för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

16 okt

Läkemedelsbehandling vid KOL ska enligt de nya rekommendationerna styras utifrån aktuell sjukdomssituation och anpassas individuellt efter symtom, grad av lungfunktionsnedsättning samt förekomst av försämringsperioder. Läs mer!


Medicinska appar ska följa regelverkets krav för att vara säkra

14 okt

Läkemedelsverket uppmanar användare av medicinska appar att kontrollera att dessa är CE-märkta. En app som har ett medicinskt syfte är en medicinteknisk produkt som ska vara CE-märkt enligt den medicintekniska lagstiftningen. Läs mer!


A World Without Antibiotics – sammanfattning från Uppsala Health Summit ute idag

12 okt

Läkemedelsverket var medarrangörerna till Uppsala Health Summit 2-3 juni där framtidens utmaningar med antibiotikaresistens diskuterades. Läs mer!


Osteonekros i hörselgången – mycket sällsynt biverkan vid bisfosfonatbehandling

9 okt

EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), har gått igenom tillgängliga data rörande risken för osteonekros (svårläkt sår med exponerat ben) i hörselgången hos patienter. Noggrann inspektion av yttre hörselgången är viktig hos patienter med långdragna öronbesvär som behandlas med bisfosfonater. Läs mer!


Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

5 okt

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning. Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2015) Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Registren - en outnyttjad guldgruva

29 okt

De svenska kvalitetsregistrens potential är långt ifrån utnyttjad. De skulle kunna användas betydligt mer i forskningssyfte. Läs mer!


Olaparib fungerade även mot prostatacancer

29 okt

Läkemedel för behandling av äggstockscancer kan också fungera för män med avancerad prostatacancer, enligt en ny studie. Läs mer!


Nytt mot malignt melanom

27 okt

Inom några månader finns troligen ännu en ny behandling mot hudcancer i Europa. Läs mer!


Ger sämre effekt än man trott

23 okt

Läkemedel som ofta används i samband med njurtransplantationer visar sig vara mindre effektiva än man tidigare trott. Läs mer!


FDA varnar för leverskador av hepatit C-läkemedel

23 okt

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, går ut och varnar för allvarliga biverkningar av hepatit C-läkemedel. Läs mer!


Positivt för giktmedel

26 okt

Astrazenecas giktmedel lesinurad har fått positivt svar av FDAs expertpanel. Läs mer!


Dags att vaccinera sig mot influensa
Snart drar landstingen igång med vaccinationer inför årets influensasäsong. Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 65, gravida kvinnor och personer med vissa kroniska sjukdomar att skaffa sig skydd. Läs mer!


Bra effekt av mjukgörare vid eksem

8 okt

Mjukgörare har god effekt vid atopiskt eksem. Karbamid är det innehållsämne som är bäst dokumenterat enligt en ny systematisk översikt utförd på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar. Läs mer!


Nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
De slutliga riktlinjerna innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling och rehabilitering inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt samt genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel. Riktlinjerna inkluderar även indikatorer som gör det möjligt att mäta och jämföra resultat. Läs mer!

 

Möjlig ökad risk för hjärtinfarkt av PPI

20 okt

Nyligen publicerade data indikerar att personer som tar protonpumpshämmare (PPI) i större utsträckning kan drabbas av hjärtinfarkt, än de som tar H2-blockerare. Resultatet från studien, i kombination med tidigare fynd, ger en signal om att det behövs ytterligare studier för att fastställa om det finns ett samband mellan PPI och ökad risk för hjärtinfarkt. Läs mer!


Generisk förskrivning av läkemedel

23 okt

TLV har svarat på socialdepartementets remiss om Läkemedelsverkets rapport ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”. TLV avstyrker Läkemedelsverkets rekommendation att inte införa generisk förskrivning i Sverige. Vi menar istället att frivillig generisk förskrivning är en förenkling som skulle kunna ge positiva effekter på såväl patientsäkerheten som priskonkurrensen inom periodens vara-systemet. Läs mer!


Vitamin B3 sänker risken för ny hudcancer

22 okt

Behandling med nikotinamid sänkte risken för vanlig, icke-melanom, hudcancer hos högriskpatienter, visar en ny studie. Läs mer!


Losec börjar säljas i matbutiker Läs mer!


Så ska förpackningarna bli säkrare

16 okt

Om några år, senast 2019, ska det bli betydligt svårare för förfalskade läkemedel att ta sin in i den legala distributionskedjan. Lösningen är en så kallad e-verifikation som är unik för varje läkemedelsförpackning. Varje förpackning får en unik kod som verifieras innan den checkas ut vid apoteksdisken. Detta kommer gälla generellt för receptbelagda läkemedel. Läs mer!


Depression – en allvarlig men behandlingsbar folksjukdom

12 okt

Vi har flera effektiva psykologiska och farmakologiska behandlingsalternativ att välja mellan vid depression. Men att uppnå fullständig remission kräver ofta att ett eller flera behandlingsalternativ testas efter varandra. Eller att en kombination av läkemedel med olika verkningsmekanismer används. Läs mer!


Ny Alzheimer-medicin kan vara på väg

14 okt

Basen till ny effektiv bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom kan vara hittad. Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan har tagit fram ett bindarprotein som kan vara basen till effektiv bromsmedicin mot alzheimer. Läs mer!

 

Det är säkert att akut behandla barn och unga med litium enligt en ny studie. Läs mer!

13 okt


Använd salva med retapamulin (Altargo) vid impetigo när tvål och vatten inte räcker

Det är önskvärt att minska onödig antibiotikaanvändning i samhället. Impetigo har en hög grad av självläkning med tvål och vatten. Retapamulin har bättre effekt än spontanläkning och bör användas när tvål och vatten inte hjälper. Peroral antibiotika bör undvikas vid lindrig/måttlig impetigo hos barn. Läs mer!


Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2015 tilldelas tre forskare som förbättrat hälsan i världen genom upptäckten av läkemedel mot parasitsjukdomar. Läs mer!


Lindrigt sjuka ska kopplas till apotek

6 okt

I november startar ett försök med sjukvårdsrådgivning via Apoteket AB. Studiens syfte är att ta fram resultat som visar om det är möjligt att i framtiden hänvisa människor med lindriga sjukdomssymtom till apotekens farmaceuter. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


Stockholms läns läkemedelskommitté är en av landstingets största fortbildare inom läkemedelsfrågor. Se nya filmer om t. ex, kronisk migrän

Se filmade föreläsningar

 

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här