Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
Nyhetsbrev Mars
 
20180330_193801.jpg 
Nyhetsbrev Mars

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider

29 mars

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har avslutat en granskning av läkemedel som innehåller retinoider. Granskningen bekräftar behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa att retinoider inte används under graviditet samt att uppmärksamma eventuella psykiska symtom vid retinoidanvändning.Läs mer!

 

Läkemedelsverket följer upp Levaxin Läs mer!

28 mars


Ytterligare åtgärder för att undvika valproat under graviditet

28 mars

Läkemedelsmyndigheterna i EU:s olika medlemsstater stöder PRAC:s rekommendation att införa ytterligare åtgärder för att undvika valproatexponering under graviditet. Detta stärker tidigare restriktioner för valproatanvändning till fertila kvinnor och innebär tydligare information till kvinnor i riskgruppen. Läs mer!


Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras

26 mars

Färgen på förfyllda pennor med det snabbverkande insulinet Fiasp ändras från gul till röd och gul efter att patienter har förväxlat Fiasp med det långverkande insulinet Tresiba, vilket i EU är tillgängligt som ljusgröna pennor. Förväxlingarna kan orsaka hypo- eller hyperglykemi (låga eller höga blodsockernivåer). Läs mer!


EMA granskar nyttan med omega-3 efter hjärtinfarkt

26 mars

Nyligen publicerade studier antyder att omega-3-fettsyror inte skyddar mot hjärt-kärlsjuksjukdom hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Med anledning av detta kommer den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att utvärdera produkternas nytta och risker utifrån tillgänglig data Läs mer!


Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning Läs mer!

23 mars


Pilotprojekt underlättar övergång till ny EU-förordning

22 mars

Nästa år träder en ny EU-förordning i kraft, som ska göra det enklare och fortare att få tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom EU. För att ge sökande och myndigheter möjlighet att förbereda sig för den nya processen samordnar Läkemedelsverket sedan en tid tillbaka ett pilotprojekt i samarbete med samtliga sex Etikprövningsnämnder, Strålsäkerhetsmyndigheten och Biobank Sverige. Läs mer!


PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

12 mars

En pågående klinisk studie på asymtomatiska eller milt symptomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer har visar en ökad risk för dödsfall och frakturer vid kombination av prostatacancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid) med Zytiga (abirateronacetat) och prednison/prednisolon. Läs mer!


Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu

9 mars

Årets första nummer innehåller artiklar om läkemedelsanvändning, om hur Läkemedelsupplysningen arbetar, samt egenmedicinering med tyreoideaprodukter. Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter Dessutom Läkemedelsverkets värdering av Dupixent, Midodrin Evolan, Trelegy Ellipta, samt Trimbow i nya monografier. Läs mer!


EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta

8 mars

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar omedelbar återkallelse och indragning av Zinbryta, ett läkemedel för behandling vid multipel skleros (MS). Detta efter 12 rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Inga fall har rapporterats i Sverige. Förskrivare bör omedelbart kontakta patienter som får Zinbryta för att avbryta behandlingen och överväga alternativ. Patienter ska följas upp minst 6 månader efter avbruten behandling. Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2018) Läs mer!

6 mars


Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm Läs mer! '

 

 
 
 

Övriga nyheter


Cancermedel först ut i nytt samarbete

29 mars

Snart kan det räcka med att göra en hälsoekonomisk utvärdering för Sverige, Norge och Finland. Målet är att nya läkemedel ska nå patienterna snabbare. Läs mer!


Ny glukosmätare kan förenkla för diabetiker

28 mars

För första gången har FDA godkänt en glukosmätare som kan kopplas samman med en insulinpump. Läs mer!


Floating lindrar vid ångestsyndrom

27 mars

Få människor med ångestproblematik får den vård de behöver. Endast cirka hälften av de svårare fallen blir idag bättre av den behandling som används inom sjukvården. Forskning visar nu att floating kan lindra generaliserat ångestsyndrom, GAD. Läs mer!


Folkhälsohot: antibiotika-konsumtionen ökar stort

26 mars

Den globala konsumtionen av antibiotika, inklusive de sorter som endast ska användas i nödfall, fortsätter öka. Läs mer!


Stöd för transplantation till fler med MS

26 mars

Nytt vetenskapligt stöd för blodstamcellstransplantation gör att fler kan komma att få behandlingen. Risken för allvarliga biverkningar är mindre än tidigare befarat. Läs mer!


Färre bröstpatienter kan behöva radikal kirurgi

23 mars

Kvinnor med en viss sorts bröstcancer kan slippa behöva operera bort hela brösten med läkemedelsbehandling. Läs mer!

  

Fortsatt minskning av tuberkulos
Under 2017 minskade antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige med 27 procent jämfört med 2016. Även antalet smittade i landet minskade. Läs mer!

 

Stöd för snabb vaccinering av för tidigt födda barn
För tidigt födda barn löper ökad risk för att få allvarliga infektioner som kikhosta. Därför vaccineras en del av dessa barn redan vid åtta veckors ålder, något som får stöd i en ny litteraturgranskning av Folkhälsomyndigheten och norska Folkhälsoinstitutet. Läs mer!


Nationella riktlinjer för behandling av endometrios

Nu är de nationella riktlinjerna för endometrios publicerade i en remissversion. De omfattar bland annat insatser vid tidiga symtom, diagnostik, farmakologisk, icke-farmakologisk och kirurgisk behandling, graviditetsrelaterad smärtlindring, uppföljning och betydelsen av ett multiprofessionellt omhändertagande. Läs mer!

 

Mycket mensvärk är inte ok!
Vi har tagit fram informationsfilm, affischer och broschyrer som ska öka kunskapen om endometrios, både hos patienter och profession. Du kan kostnadsfritt beställa eller ladda ner det till er verksamhet. Läs mer!


Remissversion av nationella riktlinjer för vård vid epilepsi Läs mer!

  

Så ska barnläkemedel hanteras säkrare

21 mars

Systematiskt arbete och kunskap om “best practice” ska få ned riskerna vid beredning och iordningställande av läkemedel för barn. Läs mer!

 

Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt

20 mars

Fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av hjärtinfarkt för den som har problem med åderförfettning i övriga delar av kroppen, visar forskning. Läs mer!

 

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

15 mars

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en 

 

Nytt koncept tycks göra svår bröstcancer känslig

12 mars

Forskare från Lund kan ha hittat ett sätt att göra svårbehandlad bröstcancer mottaglig för behandling. Läs mer!


Nya riktlinjer ska ge mer jämlik vård vid psoriasis

12 mars

Individuell genomgång av riskfaktorer och stöd att ändra levnadsvanor bör erbjudas personer med psoriasis. Krämer med kortison, medicinsk fotvård och i svårare fall klimatvård är andra rekommendationer i Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för psoriasisvård som publiceras idag. Läs mer!


Utvärdering av vård och omsorg vid demenssjukdom
Utvärderingen utgår från socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området och presenterar olika förbättringsområden som hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver arbeta med. Utvärderingen visar bland annat att antalet multiprofessionella demensteam minskar och att förskrivningen av antipsykosmedel åter ökar. Läs mer!


Ökad risk för aortasjukdom med viss antibiotika

8 mars

Användning av kinolonantibiotika tycks kunna kopplas till ökad risk för aortaaneurysm, enligt en ny registerstudie. Läs mer!


Femtioåringar bör få extra dos vaccin mot TBE

7 mars

Sedan tidigare rekommenderas personer som är äldre än 60 år, eller som har ett nedsatt immunförsvar, att få en extra så kallad primingdos, vid grundvaccination mot TBE (fästingburen virusorsakad hjärnhinneinflammation). Enligt nya rekommendationer från Stockholms läns landsting till landstingets vårdgivare bör åldersgränsen för att få denna extrados flytts till 50 år. Den nya rekommendationen grundar sig på sammanställda data från anmälda TBE-fall och syftet är att förbättra vaccinationsskyddet i åldersgruppen. Läs mer!

 

Inte bara två – utan fem olika typer av diabetes

2 mars

Forskare har funnit att diabetes kan delas in i fem olika undergrupper istället för dagens två. Den nya diagnosindelningen ökar möjligheten att förutse risk för allvarliga följdsjukdomar och ge förslag på behandling. Läs mer!


Nu läggs lagförslag som ska ge billigare läkemedel

2 mars

Regeringen vill att läkemedel som inte ingår i förmånen när det går ska bytas ut mot ett som ingår i förmånen. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


Ny webbutbildning om palliativ vård

När en sjukdom inte går att bota och förr eller senare leder till döden ska vården ha en palliativ inriktning. En ny avgiftsfri webbutbildning ger dig grunderna i palliativ vård. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här