Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
IMG-20180506-WA0001.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

PRAC bekräftar tidigare rekommendation: återkalla HES

22 maj

PRAC bekräftar nu sin rekommendation att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden för infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES). Detta efter EU-kommissionens begäran att PRAC skulle analysera ytterligare frågor. Läs mer!

 

Riskerna med Zinbryta överväger nyttan

22 maj

MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats från sjukhus och apotek och marknadsförs inte längre. Läs mer!


Nya åtgärder för att minimera risk för sällsynt men allvarlig leverskada med Esmya mot myom

21 maj

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har avslutat sin granskning av Esmya (ulipristalacetat) efter rapporter om allvarlig leverskada. PRAC konstaterar nu att läkemedlet inte ska användas av kvinnor med leverproblem. Vissa andra patienter kan påbörja nya behandlingskurer förutsatt att de tar regelbundna leverprov. Läs mer!


Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som önskar bli gravida

18 maj

Preliminära resultat från en ny studie har funnit fyra fall av ryggmärgsbråck (spina bifida) hos barn vars mammor använde HIV-läkemedel med substansen dolutegravir när de blev gravida. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande resultaten och avråder under tiden kvinnor som önskar bli eller är gravida att använda läkemedel med dolutegravir. I Sverige finns två godkända produkter som innehåller dolutegravir registrerade: Tivicay och Triumeq. Läs mer!


Rikslicensen Alimemazin APL återkallas Läs mer!

 

Nu kan sjukvården biverkningsrapportera direkt från journalsystemet

15 maj

Läkemedelsverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och Inera tagit fram en nationell tjänst som ska underlätta hälso- och sjukvårdens biverkningsrapportering. Med start idag testar Region Uppsala tjänsten under en pilotperiod. Läs mer!


Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2018) Läs mer!

 

Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Egenavgifter: hur påverkas efterfrågan på läkarbesök och läkemedel samt patienters hälsa Läs mer!


Superresistent gonorré – första fallen oroar

29 maj

Nyligen upptäcktes de tre första fallen i världen av högresistent gonorré. Läs mer!

 

Vitamintillskott ger inte bättre hälsa

29 maj

Kosttillskott med vitaminer och mineraler har inte de hälsoeffekter som många hoppas, visar ny studie. Läs mer!


Tryckmätning visar när ballongvidgning hjälper vid kärlkramp

28 maj

Patienter med så stora förträngningar i kranskärlen att blodflödet påverkas, får bättre resultat med ballongvidgning och stent, i stället för bara medicinsk behandling. Det visar Ole Fröbert, Region Örebro län, som använt tryckmätning för att identifiera betydelsefulla förträngningar i kranskärlen. Läs mer!


Behandla allergi och astma under graviditet och amning

Under pollensäsongen är det många som har frågor om vilka allergiläkemedel som kan användas under graviditet och amning. Här är en kunskapssammanställning från expertrådet i Stockholms läns landsting. Läs mer!


Våra läkemedel anrikas i spindlar

22 maj

I sommar ska 67 högstadieklasser från Umeå i norr till Ystad i söder hjälpa forskare samla spindlar för att kartlägga om och hur läkemedelsrester sprids från vattendrag upp till organismer på land. Läs mer!


Läkemedelsverket ska ledas av en styrelse Läs mer!


Uppsalabolag ger sig in i cannabisbranschen

23 maj

Satsar på att ta fram en alginatbaserad munhålefilm för administrering av cannabinoider via munslemhinnan. Läs mer!

 

Svensk migränupptäckt godkänd i USA

18 maj

Det första i en helt ny klass läkemedel mot migrän har godkänts av FDA. Bakom upptäckten står en svensk. Läs mer!


Högintensiv träning bra vid kemoterapi

18 maj

Bröstcancerpatienter som följde ett högintensivt träningsprogram under cellgiftsbehandlingen behöll eller förbättrade sin muskelfunktion. Läs mer!


P-piller knyts till ökat bruk av antidepressiva

18 maj

En registerstudie från Lunds universitet visar att det finns ett samband mellan bruk av hormonella preventivmedel och ökad förskrivning av psykotropa läkemedel bland flickor och kvinnor i tonåren. Läs mer!


Fler möjligheter vid RA med biosimilarer och nya läkemedel

En ny sorts läkemedel hämmar enzymer av typen januskinaser och ger minskad inflammation i lederna vid reumatoid artrit. Per-Johan Jakobsson, professor, specialist­läkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i expertrådet för analgetiska och reumatologiska sjukdomar, vad tillför JAK-hämmarna? Läs mer!

 

Magproblem kopplat till psykiska besvär

15 maj

Äldre med magproblem visar inte bara tecken på en svag tarmbarriär utan mår också sämre psykiskt, visar en studie med äldre orienterare som förebilder. Nu ska forskarna testa om prebiotika kan verka stärkande på de äldres tarmbarriär. Läs mer!


Litet protein visar på nytt sätt att bromsa cancerutveckling

16 maj

En strategi för cancerbehandling är att hämma utvecklingen av blodkärl i tumören. Forskare från Uppsala universitet visar i en ny studie hur ett visst protein, CD93, interagerar med det nätverk av proteiner som behövs för att tumörblodkärlen ska byggas upp. Blockering av denna interaktion skulle kunna användas för att hindra blodkärlsutvecklingen och bromsa cancern. Läs mer!


Ökad kartläggning av antibiotikaresistensen i Sverige
Nu börjar Folkhälsomyndigheten att publicera både nationella och regionala rapporter årligen om antibiotikaresistensens hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier i Sverige. De första gäller stafylokocker, E. coli och K. pnemoniae, en annan viktig bakterie vid blodförgiftning. Läs mer!


Stor översikt: vaccin mot hpv säkert och effektivt

9 maj

En genomgång av publicerade kliniska studier ger ytterligare stöd för hpv-vaccinens effekt och säkerhet. Sjuttio procent av all livmoderhalscancer orsakas humant papillomvirus av typ 16 eller 18. Sedan 2010 ingår vaccination mot dessa virustyper i det svenska barnvaccinationsprogrammet och erbjuds alla flickor i årskurs fem eller sex. Vaccinet bedöms som både säkert och effektivt av såväl Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket som av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och Världshälsoorganisationen, WHO.Läs mer!


Antibiotika kan öka risken för njursten

10 maj

Behandling med orala antibiotika verkar kunna kopplas till en ökad risk för njursten, särskilt hos barn. Det visar en översiktsstudie på brittiska patienter. Läs mer!


Amerikanska apotek inför test för opioidmissbruk

9 maj

Apotek inom kedjan Walmart börjar använda ett nytt verktyg för att bedöma risken för opioidmissbruk. Läs mer!


Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism

7 maj

Spädbarn som senare får en autismdiagnos reagerar kraftigare på ljusförändringar än andra barn, visar en svensk studie. På sikt hoppas forskarna att det ska leda till tidigare diagnos än idag, och därmed möjlighet till tidigare insatser. Läs mer!

 

Ny måltavla kan ge bättre depressionsbehandling

8 maj

Nya forskningsrön ger förhoppningar om att få fram mer målinriktad behandling av depression. Forskare vid universiteten Sorbonne i Paris och McGill i kandadensiska  Montreal, har identifierat en molekylär mekanism som är viktig vid depression. De har också tagit fram en substans som blockerar mekanismen. Resultaten presenteras i Nature Medicine. Läs mer! 

 

Bastubad tycks minska risken för stroke

4 maj

Personer som badar bastu flera gånger i veckan verkar ha lägre risk att få en stroke än de som bastar mer sällan. Läs mer!


Ja till avskaffande av antroposofundantag

3 maj

Efter remissrundor, regeringsbeslut och lagförslag har nu även riksdagen röstat ja till att avskaffa särlösningen. Läs mer!

 

Informationskampanj för att förebygga fallolyckor
Den 1-7 oktober genomför socialstyrelsen den nationella kampanjen Balansera mera, i syfte att ge äldre personer tips och råd på hur de kan förhindra fallolyckor. På deras kampanjsida finns kostnadsfritt material som du kan använda. Läs mer!


Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios

SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom. Läs mer!

 

SBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


E-kurs i Läkemedel och miljö

Den här utbildningen är för dig som arbetar som läkare, sjuksköterska, barnmorska eller tandläkare och som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting. Utbildningen är ett led i landstingets arbete med att minska miljöpåverkan från läkemedel inom ramen för Stockholm läns landstings miljöprogram som gäller för 2017–2021. Utbildningen syftar till att lära dig mer om läkemedels miljöpåverkan och vad du som förskrivare kan göra för att minska denna. Till utbildningen!


Forskaren: så enkelt förstärker man budskap med statistik

Vi möts varje dag av statistik som ska få oss att förstå olika sammanhang. Men ofta presenteras siffrorna på ett sätt att man får intrycket att något kanske är bättre eller sämre än vad det egentligen är. Forskaren Emma Frans visar hur lätt det är att förstärka olika budskap. Och vad du behöver hålla koll på för att inte bli vilseledd. Se filmen!

 

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här