Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20180607_135927.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Läkemedelsverkets styrelse utsedd

28 juni

Nu står det klart vilka som ingår i Läkemedelsverkets styrelse som tillträder den 1 juli. Nils Gunnar Billinger, senast styrelseordförande i Luftfartsverket, blir ordförande. Ytterligare fem ledamöter är utsedda. Läs mer!


Indragning av Fiasp injektionspenna Läs mer!


Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner

18 juni

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar den nya behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektioner fasta på. Läs mer!


Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad Läs mer!


Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket

15 juni

Utgåvan har fokus på behandlingsrekommendationen för intravenös vätskebehandling till barn. Intravenös vätskebehandling av barn behöver individualiseras, följas upp och anpassas. Annars finns risk för allvarliga komplikationer. Det menar Läkemedelsverket i en ny behandlingsrekommendation. 

Läs mer!

 

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2018) Läs mer!


Läkemedelsverket föreslår att pregabalin klassas som narkotika

8 juni

Ökat missbruk av pregabalin samtidigt som tullens och polisens beslag ökat kraftigt, är huvudanledningen till att Läkemedelsverket vill narkotikaklassa substansen. Läs mer!


Risk för leverskada med Esmya – nya åtgärder införs

5 juni

CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) stöder PRAC:s rekommendation om flera åtgärder för att minimera risken för leverskada vid behandling med Esmya. Läs mer!


Läkemedelsverket inrättar kunskapscentrum för läkemedel i miljön

5 juni

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete inom området. Läs mer!


EMA begränsar användningen av Keytruda och Tecentriq

4 juni

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar begränsningar i användningen av Keytruda (pembrolizumab) och Tecentriq (atezolizumab) vid cancer i urinblåsan eller urinvägarna (urotelialt carcinom). Tidiga data från två kliniska prövningar visar, jämfört med kemoterapi, sämre överlevnad hos patienter som har låga nivåer av proteinet PD-L1 om de behandlas med Keytruda eller Tecentriq. Dessa läkemedel bör endast användas hos patienter med höga nivåer av proteinet PD-L1. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Regeringen vill ha bättre information om vaccin

28 juni

Regeringen vill att landets föräldrar får mer och bättre information om vaccin och ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka informationsarbetet, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Läs mer!


Pilotprojekt testar modell mot brist på antibiotika

28 juni

En utvärdering ska visa om en ny ersättningsmodell kan säkra den svenska tillgången på speciella antibiotika. Läs mer!


Första cannabismedlet godkänt i USA

26 juni

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt det cannabis-
baserade läkemedlet Epidiolex för behandling av två ovanliga former av epilepsi. Läs mer!


KI fäller visselblåsare för forskningsfusk

25 juni

Sju forskare inblandade i Paolo Macchiarinis forskning fälls för forskningsfusk, beslutar Karolinska institutet. Läs mer!


Därför väljer vissa alkohol framför friska belöningar

25 juni

Råttorna valde alkohol i stället för sötat vatten. Forskare vid Linköpings universitet har identifierat en molekylär mekanism i hjärnan som gör råttor till alkoholister. Mycket talar för att det fungerar på liknande sätt även för människor, menar forskarna. Läs mer!


Probiotika kan skydda skelettet hos äldre kvinnor

21 juni

Kosttillskott med hälsofrämjande bakterier, kan användas för att påverka människans skelett. Bland äldre kvinnor som fick probiotika halverades benförlusten jämfört med kvinnor som bara fick placebo. Upptäckten öppnar för ett nytt sätt att förebygga frakturer hos äldre. Läs mer!


Ny digital tjänst jämför priser hos tandläkare

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har skapat en ny webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård som idag presenteras för regeringen. Läs mer!


2,5 miljarder i återbäring på läkemedel

Läkemedelsbolagen kommer att betala 2,5 miljarder kronor i återbäring för år 2018, vilket är mer än en fördubbling jämfört med i fjol. Läs mer!


Neuroleptika till barn ger metabola risker

14 juni

Barn som behandlas med neuroleptika får ökade riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Läs mer!


Genteknik lockar vaccinutvecklarna

13 juni

Bättre effekt och snabbare tillverkning – nu sneglar vaccinutvecklarna åt gen-
tekniken. GSK:s vaccinchef Thomas Breuer tror att den kan innebära en revolution. Läs mer!


Om äldre och läkemedel
Varje år blir tusentals äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Även om mycket har förbättrats inom området finns mer att göra. Lyssna på Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi och utredare på Socialstyrelsen, Cecilia Lenander, apotekare och Catharina Burman, specialistsjuksköterska . Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. Läs mer!


Genomförd översyn av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
Socialstyrelsen har 2018 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen omfattar ett fåtal uppdaterade rekommendationer inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi samt tre nya rekommendationer inom kranskärlssjukdom. Läs mer!

 

SBU publicerar två omfattande utvärderingar om svensk rättspsykiatri

  • Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård
  • Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård

Rättspsykiatrins läkemedelsanvändning skiljer sig delvis från den vanliga psykiatrins
Traditionella, äldre antipsykotiska läkemedel är vanligare inom svensk rättspsykiatri än inom allmänpsykiatrin, och man kombinerar fler läkemedel. Skälen kan vara goda, men behandlingseffekterna behöver utvärderas bättre. Det är en av slutsatserna i en SBU-rapport om läkemedel inom rättspsykiatrin. Läs mer!


Studie om antikolinerga läkemedel och demens

Antikolinerga läkemedel mot depression, Parkinsons sjukdom och överaktiv blåsa skulle kunna öka risken för demens enligt en brittisk fall-kontrollstudie. Kausaliteten är dock oklar. Läs mer!


Hjärncellernas sopsäckar kan sprida Alzheimers

13 juni

Cellernas egna sopsäckar, som tar hand om skadliga proteiner, kan även sprida Alzheimers sjukdom till nya nervceller i hjärnan. Upptäckten vid Linköpings universitet kan få betydelse för utveckling av ny diagnostik och på sikt även läkemedel som bromsar spridningen av sjukdomen. Läs mer!


Biologiska läkemedel ger en betydelsefull förbättring hos fler med medelsvår och svår psoriasis

Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel. Det konstaterar SBU som utvärderat effekterna av dels systemisk läkemedelsbehandling, dels ljusbehandling, vid sjukdomen. Läs mer!


Astrazeneca lägger ned Alzheimerkandidat

12 juni

De pågående fas III-prövningarna med substansen lanabecestat bedöms inte nå det primära effektmåttet. Läs mer!


Kan kräva barnskydd på vissa förpackningar

12 juni

Läkemedelsverket listar drygt 50 läkemedelssubstanser som bedömts vara extra farliga för barn att få i sig. Läs mer!


Blodprov från gravida förutsåg för tidig födsel

11 juni

Ett test utvecklat av bland annat danska forskare kunde förutse prematur födsel med nära 80 procents säkerhet. Läs mer!


Medicinsk behandling vid missfall kan förbättras

7 juni

En ny studie visar en möjlighet att erbjuda kvinnor bättre behandling vid ofullständigt missfall. Läs mer!


Fortsatt vaccination mot mässling vid 18 månaders ålder

5 juni

Sedan 1982 erbjuds alla barn i Sverige vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders ålder. I en ny utredning slår Folkhälsomyndigheten fast att det fortsatt är den mest lämpliga tidpunkten. Läs mer!


Därför får fler kvinnor autoimmuna sjukdomar

4 juni

Nästan alla autoimmuna sjukdomar drabbar oftare kvinnor än män. Det manliga könshormonet testosteron ger skydd och nu vet forskarna varför. Testosteron trycker ner proteinet BAFF, som spelar en nyckelroll vid autoimmuna reaktioner i kroppen. Läs mer!

 

Nytt migränpreparat på väg mot EU-godkännande

4 juni

Den nya migränmedicinen Aimovig (erenumab) kan snart finnas på den europeiska marknaden. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här