Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20180721_161043.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Ytterligare restriktioner för cancermedicinen Xofigo

17 juli

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har rekommenderat ytterligare begränsningar för cancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid). Den ska bara ges till patienter som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer med spridning till skelettet eller som inte kan få andra behandlingar. Läs mer!

 

Avregistrering av Imukin injektionsvätska Läs mer!

13 juli

 

Pregabalin narkotikaklassas Läs mer!

11 jul

 

Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

5 juli

Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals har visat sig innehålla en förorening, N-nitrosodimetylamin (NDMA). Det har nyligen Läkemedelsverket, andra systermyndigheter inom EU och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA blivit uppmärksammade på. Som en försiktighetsåtgärd dras därför berörda läkemedel från denna tillverkare in. Patienten kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling. Läs mer!

 

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2018) Läs mer!


HES: certifiering av sjukhus en av flera nya åtgärder

3 juli

CMDh anser att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) ska finnas kvar på marknaden. Detta under förutsättning att ytterligare åtgärder, såsom utbildning, kontrollerad tillgång och varningar på förpackningarna, införs för att skydda patienterna. Läs mer!

 

Allvarliga brister på solskyddsprodukter

2 juli

Läkemedelsverkets kontroll visar att solskyddsprodukter på den svenska marknaden saknar tillräcklig effektbevisning. Kontrollen visade också att produkter saknar information om hur de ska användas för att ge det utlovade solskyddet. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Sömnstörningar kan öka risken för demens

17 juli

Sömnstörningar i medelåldern eller senare i livet är förknippade med en ökad risk att utveckla demens. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Alzheimer’s & Dementia. Läs mer!


Koden knäckt för det sista blodgruppssystemet

16 juli

En blodgrupp som upptäcktes redan 1962 har gäckat forskarna sedan dess. Ingen har kunnat förklara varför vissa människor blir Xga-positiva och andra Xga-negativa. Men nu har Lundaforskare hittat svaret på gåtan. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Blood. Läs mer!

 

Cell i hjärnan kan förbättra minnet

5 juli

Hur minne och inlärning fungerar är inte klarlagt, speciellt inte på nervkretsnivå. Men nu har forskare upptäckt en specifik nervcell i hjärnan som har central betydelse för inlärning. Fyndet i hjärnans hippokampus kan få betydelse för möjligheten att motverka minnesförlust vid Alzheimers sjukdom. Läs mer!


Råd vid värmeböljor

SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer i arbetet för att minska hälsorisker kopplat till värmeböljor. Läs mer!


Ändrade föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 augusti

Den 1 augusti 2018 träder ändringar i föreskrifter och allmänna råd i kraft. Ändringarna är huvudsakligen anpassningar till den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. De ändringar som görs är endast förtydliganden och ändrar inget i sak. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här