Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20170728_165218.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


EMA finner inget samband mellan Bravecto och allvarliga biverkningar för hund och katt

27 juli

För en grupp hundar som uppvisade kramper efter behandlingen så kunde för ett fåtal av dessa ett samband med Bravecto inte uteslutas. Information om detta mycket ovanliga tillstånd kommer att införas i produktinformationen. Läs mer!


EMA bekräftar begränsad användning av linjära gadoliniumkontrastmedel för MR-undersökning

25 juli

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté CHMP, rekommenderar att användningen av linjära gadoliniumkontrastmedel ska begränsas och att godkännandet för försäljning av vissa av dem tillfälligt återkallas. Därmed bekräftar EMA den slutsats som säkerhetskommittén PRAC kom fram till i sin vetenskapliga granskning av gadoliniumkontrastmedel. Läs mer!

 

Indragning av en tillverkningssats av Theracough, ett receptfritt läkemedel mot hosta med segt slem

21 juli

Företaget uppmanar konsumenter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att sluta använda produkten och lämna in den till det försäljningsställe där de har köpt produkten. Läs mer!


Sex nya ämnen blir narkotika Läs mer!

21 juli


Restsituation för Glycophos Läs mer!

Restsituation för Trisenox uppstår i augusti Läs mer!

Restsituation för Peditrace och Addaven Läs mer!

14 juli


Tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för läkemedel på grund av otillförlitliga studier vid Micro Therapeutic Research Labs

10 juli

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för ett antal nationellt godkända läkemedel för vilka bioekvivalensstudier genomförts vid Micro Therapeutic Research Labs i Indien. Bioekvivalensstudier ligger vanligtvis till grund för godkännandet av generiska läkemedel. Återkallelsen kan upphävas om andra data som visar bioekvivalens tillhandahålls. Läs mer!

 

PRAC rekommenderar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi

7 juli

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos, inte ska användas av patienter med känd eller misstänkt allergi mot komjölksprotein, då dessa läkemedel kan innehålla spår av komjölksprotein. Patienter som behandlas med metylprednisolon för injektion för en allergisk reaktion ska avbryta behandlingen om symtomen försämras eller om de utvecklar nya symtom. Läs mer!

 

 
 
 

Övriga nyheter


Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

13 juli

 Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel. Läs mer!


Metformin kan i kombination med akuta sjukdomstillstånd och intorkning ge upphov till laktatacidos. Läs mer!


Sommar med sting – om allergi, anafylaxi och adrenalinpennor

3 juli

 Som vi har längtat efter sol och värme under de långa grå vintermånaderna! Men för inte så få kan allergier eller oro för allergiska reaktioner vara grå moln på sommarhimlen. Läs mer!


Färgämne i grönsaker kan dämpa inflammation

5 juli

Näringsämnet lutein, som finns i flera färgstarka grönsaker och frukter, kan dämpa inflammation, visar forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i Atherosclerosis, pekar på att lutein i sig självt har anti-inflammatoriska effekter hos patienter med kranskärlssjukdom. Läs mer!


Svår stress – men sällan demens bakom minnesproblem

3 juli

Stress, utmattning och en känsla av att minnet sviker. Det är symptom hos en växande patientgrupp som studerats i en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Resultat: De kan behöva hjälp, men har sällan begynnande demens. Läs mer!


Sidoöverenskommelser beräknas ge 940 miljoner kronor i återbäring 2017. Läs mer!

3 juli


Folkhälsomyndigheten föreslår HPV-vaccin mot cancer även till pojkar

2 juli

Vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ett beslutsunderlag skickas nu på remiss och synpunkter kan lämnas fram till den 10 september 2017. Läs mer!


Uppdaterade rekommendationer för att förebygga tuberkulos
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för förebyggande insatser mot tuberkulos. Bland annat rekommenderas inte längre vaccination med BCG till någon grupp vuxna. Andra åtgärder är viktigare. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här