Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20180105_145929.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen om kopparspiral

31 jan

En tydlig information om förväntade biverkningar behöver ges till kvinnor inför beslutet att använda kopparspiral som preventivmetod. Det är slutsatsen av den utredning som Läkemedelsverket nyligen genomfört mot bakgrund av ett stort antal inkomna biverkningsrapporter från enskilda personer. Utredningen har inte visat att det skulle finnas ett orsakssamband mellan kopparspiral och de inrapporterade allmänna symptomen. Läs mer!


Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår

30 jan

Det förekommer uppgifter i media om att Läkemedelsverket skulle ha lagt ner utredningen om preventivmedels-appen Natural Cycles. Det stämmer inte. Utredningen går vidare i form av ett tillsynsärende där Läkemedelsverket nu begär in kompletterande uppgifter för att få en uppfattning om det finns brister i produkten, produktinformationen eller hur tillverkaren följer upp produktens prestanda och användning. Läs mer!


Infusionsvätskor med HES på väg att återkallas

29 jan

PRAC:s rekommendation att återkalla infusionsvätskor med HES stöds av EU:s läkemedelsmyndigheter. Rekommendationen skickas nu till Europeiska Kommissionen som kan ta ett legalt bindande beslut som omfattar hela EU. Läs mer!


Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna Läs mer!

22 jan


Fortsatt restsituation för Levaxin Läs mer!

19 jan


Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan Läs mer!

18 jan


Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar Läs mer!

17 jan

 

Ansökan om förnyad rikslicens för Opiumtinktur APL avslås Läs mer!

16 jan


Naloxonutredning föreslår tre förslag för ökad tillgänglighet

10 jan

Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen utrett förutsättningarna att öka tillgängligheten till naloxonläkemedel och på så sätt minska dödligheten vid överdosering av heroin och andra opioider. Idag lämnades utredningen till regeringen. Länk läkemedelsverket Länk socialstyrelsen

 
 
 upool-annons_002.jpg 
 
 

Övriga nyheter


Kosttillskott kan påverka läkemedelsbehandling

30 jan

Att ta örtmedicin samtidigt som receptförskrivna läkemedel kan innebära risk för allvarliga biverkningar. Läs mer!


Ok för ny medicin mot blödarsjuka

29 jan

En monoklonal antikropp som koagulerar blodet har fått tummen upp av CHMP. Behandlingen är den första i sitt slag för blödarsjuka med resistens mot faktor VIII. Läs mer!


600 kilo läkemedel läcker ut bara i skånska vatten

26 jan

En kartläggning av utsläppen vid de skånska reningsverken visar stora mängder läkemedelsrester. Läs mer!


Försäljning av läkemedels-renaren Pcure upphör

26 jan

Apoteket pausar försäljningen av enzymblocket som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester. Läs mer!


Översyn av nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL
En översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL har gjorts. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till ett fåtal uppdaterade rekommendationer om läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. I samband med översynen har även några förtydliganden av tillstånd och åtgärder gjorts. Läs mer!


Vardagsmotion ger oanade hälsovinster

25 jan

Vinsterna med fysisk aktivitet på låg intensitet, som att stå, gå eller utföra hushållssysslor, kan vara större än man tidigare trott. Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet minskar risken att dö i hjärt–kärlsjukdom med 24 procent, enligt en studie från Karolinska Institutet. Läs mer!

 

Längre tid med opioider gav ökad risk för beroende

18 jan

Tiden med opiater som smärtstillare efter operation hade större betydelse för beroende än dosering, enligt studie. Läs mer!


Paracetamol under graviditeten kan ge sämre språkutveckling hos barn

10 jan

Användning av värktabletter som innehåller paracetamol under graviditet kan leda till försämrad språkutveckling hos förskolebarn. Det visar en studie inom SELMA-projektet vid Karlstads universitet. Läs mer!


Bitvis hetsig debatt om hållbara läkemedel

24 jan

När Apotek Hjärtat bjöd in till seminarium om miljökrav på läkemedel blev diskussionen delvis het. Läs mer!

 

Stenålderskost mer hälsosam för överviktiga kvinnor

18 jan

Överviktiga kvinnor som passerat klimakteriet går ner mer i vikt och har lättare att hålla den lägre vikten om de äter stenålderskost. De får också lägre nivåer av riskfaktorer för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Det visar en studie vid Umeå universitet. Läs mer!


Framgång för vaccin på apotek i Norge

23 jan

Ett pilotprojekt där apotekspersonal har gett vaccininjektioner har utvärderats med gott resultat. Läs mer!


Försäljning av Coldy sugtabletter förbjuds

22 jan

Läkemedelsverket förbjuder all försäljning innan januari månads slut, med ett vite på en miljon vid överträdelse. Läs mer!

 

Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

16 jan

I en ny klinisk studie ska Eurocine Vaccines undersöka sitt nasala influensavaccin på personer över 55 år. Läs mer!


Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA

15 jan

FDA ändrar kraven på säkerhetsmärkningen så att opioidbaserad hostmedicin endast ska tillåtas för vuxna.  Läs mer!


Efsas plan för att utreda hälsoeffekter av socker

12 jan

På begäran av Sverige och övriga nordiska länder ska den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, göra en utredning och värdera hälsoeffekterna av socker. Målet är att fastställa ett högsta intag av socker som inte ger någon negativ hälsoeffekt. Nu ligger planen för värderingen ute för kommentarer. Läs mer!


Utredning om tidigareläggning av vaccination mot mässling pågår

12 jan

Folkhälsomyndigheten utreder just nu om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund bör tidigareläggas inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Läs mer!


Adhd-medel vanligare som drog

9 jan

De adhd-läkemedel av sorten metylfenidat som förekommer på den illegala drogmarknaden har ofta förskrivits i den svenska sjukvården. Läs mer!


Pfizer ger upp forskning om Alzheimerläkemedel

8 jan

Företagets omfattande forskning för att hitta ett läkemedel mot Parkinson och Alzheimer läggs ner. Läs mer!


Genvarianter kan påverka depressionsbehandling

2 jan

Analys av aktiviteten hos nedbrytningsenzym ger en mer träffsäker behandling med ssri-läkemedel. Läs mer!

  

Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens
Nu är Sveriges tredje nationella handlingsplan mot antibiotikaresistens klar. Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har lett arbetet med planen, som 25 myndigheter och organisationer står bakom. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


För er som är intresserade av förskrivning av förbrukningsartiklar finns nu en uppdaterad webbutbildning. Till utbildningen!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här