Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20180226_134037.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018

22 feb

Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på apotek. Patienter som har flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt. Läs mer!

 

Nya åtgärder för att undvika valproatexponering under graviditet

14 feb

EMA:s säkerhetskommitté PRAC föreslår nya åtgärder för att förhindra att barn exponeras för valproat i livmodern. Förutom begränsningar av användningen för valproat och information till patienter, förskrivare samt farmaceuter ska ett program för att förhindra graviditet tas fram. Läs mer!

 

PRAC: Använd inte retinoider under graviditet – kan skada fostret

14 feb

EMA:s säkerhetskommitté PRAC konstaterar att perorala retinoider kan ha fosterskadande effekt och får därför inte användas under graviditet. PRAC rekommenderar även att produktinformationen för perorala retinoider ska uppdateras om risken för psykiska symptom. Läs mer!


Kvinnor som tar Esmya mot myom bör göra regelbundna levertester

9 feb

EMA:s säkerhetskommitté PRAC granskar nytta och risker med Esmya efter rapporter om allvarlig leverskada, däribland leversvikt med transplantation som följd. Som en tillfällig åtgärd medan granskning pågår rekommenderar PRAC regelbundna leverkontroller för kvinnor som tar Esmya mot myom. Läs mer!


Samlad lista över restnoterade läkemedel

7 feb

Från den 7 februari 2018 finns det en samlad lista över alla läkemedel som anmäls restnoterade, och information om möjliga alternativ till dessa, på Läkemedelsverkets webbplats. Läs mer!


Informationsmöte om Brexit genomfört, presentationsmaterial, Läs mer!

 

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2018) Läs mer!


Förteckning över livsmedel uppdaterad

2 feb

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 februari 2018. Läs mer!

 

Ny föreskrift för utlämnandebegränsningar

1 feb

Den 1 februari 2018 träder Läkemedelsverkets föreskrift (HSLF-FS 2017:74) om begränsning av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel i kraft. Den nya föreskriften påverkar dig som förskriver läkemedel med utlämnandebegränsning. Läs mer!

 
 
 upool-annons_002.jpg 
 
 

Övriga nyheter


Läkemedel för spädbarnsdiabetes får tummen upp

26 feb

Ett första läkemedel för behandling av mycket små barn med diabetes rekommenderas godkännande av CHMP. Läs mer!


Cannabissubstans inte bättre än placebo

26 feb

Cannabinoiden CBDV hade inte bättre effekt än placebo på patienter med epilepsi, enligt en klinisk fas II-studie. Läs mer!


Ny substans effektiv mot cancermutation

23 feb

Substansen larotrectinib visar god effekt vid behandling av både vuxna och barn med TRK-muterad cancer. Läs mer!


Formuläret PHQ-9 kan användas för att stödja en depressionsdiagnos i primärvården

PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9, är ett formulär där patienterna själva skattar symtom på depression. Nu har SBU har uppdaterat sin bedömning av det vetenskapliga stödet för PHQ-9. Genomgången visar att det finns stöd för att PHQ-9 kan vara till hjälp för att avgöra om en patient har depression eller inte – men slutsatsen gäller endast primärvården. Läs mer!


Antidepressiva bättre än placebo mot depression

22 feb

I en stor metaanalys har forskare undersökt och rangordnat effekten av 21 antidepressiva substanser. Läs mer!


Låg stresstolerans leder ofta till rökning

19 feb

Låg stresstolerans hos unga män kan innebära en ökad risk för riskbruk av alkohol och droganvändning senare i livet. Risken att bli rökare i vuxen ålder är sex gånger så stor för dessa män. Läs mer!


”Kopparpåverkan går inte att utesluta”

20 feb

Det kan finnas individuell känslighet för kopparen från spiraler. Det finns dock inget vetenskapligt underlag som tyder på det. Här saknas studier. Läs mer!


Ny immunterapi vid lungcancer får godkänt

19 feb

Astrazeneca får sitt läkemedel Imfinzi godkänt i USA som första immunterapi på området. Läs mer!


Proposition läggs om antroposofiska läkemedel

15 feb

Idag lämnar regeringen ett lagförslag som tar bort särlösningen för antroposofiska medel till riksdagen. Enligt lagförslaget, som har beslutats sedan tidigare, ska reglerna för antroposofiska medel vara desamma som för läkemedel. Sedan 1993 har det funnits ett undantag i läkemedelslagstiftningen, som nu alltså kommer att tas bort. Läs mer!


Sjukvårdspersonal bör erbjudas mässlingsskydd anser även kommitté
All hälso- och sjukvårdspersonal som saknar immunitet bör erbjudas vaccination mot mässling. Det rekommenderar den skandinaviska verifikationskommittén mot bakgrund av WHO:s mål om att eliminera sjukdomen. Läs mer!

 

Dålig effekt av årets influensavaccin

15 feb

Årets vaccin mot vanlig säsongsinfluensa har dålig skyddseffekt mot de stammar som dominerar. Fler smittade har tvingats söka vård jämfört med förra vintern och influensan ökar i hela landet. Läs mer!

 

Fortsatta medel till stöd för nyanlända farmaceuter

13 feb

Miljonanslag till Apotekarsocieteten för att stödja nyanlända farmaceuters etablering på arbetsmarknaden. Läs mer!

 

Hög inkomst ger bättre vård

12 feb

Män med hög inkomst som diagnostiseras med prostatacancer får mer aktiv behandling än låginkomsttagare. En studie som gjorts av forskare vid bland annat Umeå universitet visar på statistiskt säkerställda skillnader efter inkomst både ifråga om när behandling sätts in och chansen att överleva. Läs mer!

 

Ingen screening för prostatacancer
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan annat kompletterande test. Avgörande för rekommendationen är att nyttan med screeningen inte tydligt överväger de negativa effekterna på befolkningsnivå. Läs mer!

 

Så ska rapporteringen om biverkningar öka

8 feb

Möjligheten att rapportera misstänkta biverkningar direkt i journalsystemet ska öka rapporteringen. Läs mer!


Handelsmarginalen kommer inte att förändras

7 feb

Apotekens handelsmarginal för förmånsberättigade läkemedel kommer inte ses över i nuläget, meddelar TLV. Läs mer!


Stor försäljning av olaglig antibiotika

7 feb

Den okontrollerade försäljningen av icke godkända läkemedel i Indien underminerar försöken att stävja den ökande antibiotikaresistensen. Närmare två tredjedelar av de kombinationsantibiotika som marknadsförs i Indien saknar godkännande, visar en ny studie som publiceras i British Journal of Clinical Pharmacology. Samtidigt fortsätter försäljningen av läkemedlen att öka. Läs mer!

 

Motionsmolekyl får hela kroppen att må bättre

7 feb

Samma mekanismer som gör att träning har en välgörande effekt på hjärnan, bidrar också till att motverka fetma och stärka immunförsvaret. Resultaten från Karolinska Institutet kan leda till nya läkemedel för behandling av fetma och diabetes. Läs mer!

 

Bebisdoft som medicin mot depression

7 feb

Bebisar luktar underbart. Detta har fått forskare att undersöka om det är möjligt att använda bebisdoft i nässpray för att lindra, och i bästa fall bota depressioner. Medicin via luktnerven direkt in i hjärnan skulle kunna revolutionera medicinering vid psykisk ohälsa, menar Johan Lundström, luktforskare vid Karolinska institutet. Läs mer!


Ny mässa ska locka fler apotekare

6 feb

Tidigare Apotek- och egenvårdsmässan stöps om i nytt format med Apotekarsocieteten som medarrangör. Apoteksforum blir namnet på den nya mässan, som ersätter Apotek – och egenvårdsmässan. Läs mer!

 

Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster

2 feb

En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna. Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö. Läs mer!

  

Rituximab som initial behandling för skovvis förlöpande MS

En jämförande analys mellan två landsting ger stöd för att förstahandsbehandling med rituximab (Mabthera) ger större chans att nå målen vid multipel skleros, MS, jämfört med traditionella behandlingsval. Läs mer!


WHO-rapport visar att antibiotikaresistensen varierar kraftigt mellan länder

1 feb

Den första rapporten från WHO:s nya globala system för övervakning av antibiotikaresistens (GLASS) har nu publicerats. Den visar att många länder gör framsteg i arbetet mot antibiotikaresistens. Läs mer!

 

Försäljningen av antibiotika fortsätter att minska

1 feb

Förra året minskade försäljningen av antibiotika i Sverige, visar ny sammanställd statistik från Folkhälsomyndigheten. Störst minskning sågs bland de yngsta barnen efter en tillfällig uppgång 2016. Läs mer!

 

Lagförslag om skärpta krav på apotek

1 feb

Regeringens förslag ska säkra kompetent rådgivning och snabb läkemedelstillgång för kunder. Läs mer!


Sverige får allt fler apotek och e-handeln ökar kraftigt 

Apotekens e-handel växer kraftigt och antalet apotek fortsätter att öka. Idag finns över 1 400 apotek i landet. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här