Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20171223_155929.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2017) Läs mer!

21 dec


Elektronisk förskrivning blir huvudregel

18 dec

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår att all förskrivning av läkemedel till människa ska ske elektroniskt med vissa undantag. Redan idag sker 98 procent av all receptförskrivning elektroniskt. Men nu blir det huvudregeln. Läs mer!


Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden

18 dec

Säkerhetskommittén PRAC:s rekommendation om att dra tillbaka produkter med modifierad frisättning av paracetamol från marknaden stöds av CMDh. Skälet till indragningen är svårigheten att behandla överdosering. Rekommendationen kommer nu att skickas vidare till Europeiska kommissionen för antagande av ett bindande beslut. Övriga paracetamolläkemedel berörs inte av detta. Läs mer!


Nummer 5 av Information från Läkemedelsverket ute nu

15 dec

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård. Det är även den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Utöver detta har resistensläget förändrats. Läkemedelsverket har med anledning av detta tagit fram en ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektioner i öppenvård. Nytt är också att denna omfattar kvinnor, män och barn. Läs mer!

 

Restsituation för Furadantin (nitrofuradantin) 5 mg och 50 mg tabletter Läs mer!

 

Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol

11 dec

Under årets första nio månader beslagtogs nästan 1,1 miljoner enheter tramadol. Det är ungefär dubbelt så många som året innan. Samtidigt som färre patienter får tramadol utskrivet ökar den olagliga nätförsäljningen. Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på den här utvecklingen. Läs mer!


EMA utreder prostatacancerläkemedlet Xofigo s mer!

4 dec


EMA påbörjar granskning av Esmya för behandling av myom Läs mer!

1 dec 

 
 
 

Övriga nyheter


Antalet konstaterade mässlingsfall i sjukdomsutbrottet i Göteborg är uppe i tio. Läs mer!

29 dec

 

Avtal ger klartecken för Spinraza

20 dec

Läkemedlet Spinraza rekommenderas nu för behandling av vissa patienter med de svåraste formerna av spinal muskelatrofi, efter att priset förhandlats ned. Läs mer!

 

Sverige får en miljard i återbäring av läkemedelsindustrin

Tack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor, vilket är trettio procent mer än tidigare år. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) internationella rapport ”Utvecklingen av läkemedelsutgifter i Sverige”. Läs mer!


Ändrade föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera har trätt i kraft

Den 15 december 2017 trädde ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. i kraft. Föreskriftsändringarna ska tillämpas vid utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018. Läs mer!


Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter

Läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Läs mer!


Apotekare tar över Kungl. Vetenskapsakademien

19 dec 

Apotekaren och biologiprofessorn Dan Larhammar har valts till ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien. Läs mer!


Förhoppningar för ”vaccin” mot opioidmissbruk

19 dec

En substans som har visat sig blockera effekten av heroin i prekliniska studier kan bli medicin mot missbruk. Läs mer!


Posititvt resultat för CBD mot psykossjukdom

19 dec

Cannabisämnet minskade de psykotiska symtomen mer än placebo på personer med schizofreni. Läs mer!


Hårdare straff för brott mot etikprövningslagen

15 dec

Två års fängelse ska den som bryter mot etikprövningslagen kunna dömas till, enligt ny utredning. Läs mer!

 

Nu har influensaepidemin börjat i Sverige
Nu är spridningen av influensa igång för säsongen, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Det är hög tid att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp. Läs mer!


Slutversionen av Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Riktlinjerna betonar bland annat vikten av ett effektivt omhändertagande, undersökning av samsjuklighet med kroppslig sjukdom och en hög tillgång till psykologisk behandling. Läs mer!


Slutversionen av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna betonar nu tydligare vikten av stöd till personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. I början av mars 2018 ska en utvärdering av följsamheten av riktlinjerna publiceras. Läs mer!


Liten ökad risk med adhd-läkemedel

13 dec

Medicinering mot adhd med metylfenidat under graviditetens första trimester innebar en något ökad risk för hjärtfel hos barnet, visar en ny studie. Läs mer!


Strikt diet gav friska värden vid diabetes typ 2

11 dec

”Vi ser en vattendelare för diabetes” säger professor Roy Taylor om resultaten från brittisk studie. Läs mer!


Ibuprofen kan motverka ASA:s antitrombotiska effekt

Vid behandling med lågdos ASA, kombinera med annan COX-hämmare. Läs mer i det uppdaterade dokumentet från expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Läs mer!


Ökad säkerhet vid receptexpediering

7 dec

En nyligen införd it-tjänst visar om förskrivaren har rätt behörighet för att skriva ut ett visst läkemedel. Läs mer!


Ny studie: Antabus effektivt mot cancer

6 dec

Läkemedlet mot alkoholberoende dödar också cancerceller. Nu vet forskare för första gången hur. Läs mer!


Apotekare gav höjd patientsäkerhet

5 dec

I en amerikansk studie fann forskare stora fördelar med att en apotekare eller apotekstekniker gick igenom patienternas läkemedelslistor på akuten. Läs mer!


Därför är färgen på viagratabletten blå

5 dec

I en ny bok analyseras hur läkemedel både påverkas av och påverkar våra uppfattningar och identiteter. Läs mer!


Denguevaccin ger värre sjukdom hos vissa

1 dec

Nya studier visar att vaccinet Dengvaxia inte bör ges till personer som inte tidigare smittats av denguevirus. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


Utbildning om att förebygga fallolyckor
Alla inom vård och omsorg har mött personer som fallit och skadat sig. Webbutbildningen Ett fall för teamet riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Det är en kostnadsfri webbutbildning som lär ut hur du och dina kollegor tillsammans kan förhindra fallolyckor. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här