Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20180805_125615.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2018) Läs mer!

 

Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 

14 aug

Sverige har en fortsatt god nivå av biverkningsrapportering. Det visar den senaste årsrapporten för biverkningsrapporteringar som Läkemedelsverket sammanställt. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Minskning av Clostridium difficile i Sverige 

De senaste fem åren har förekomsten av tarmbakterien Clostridium difficile minskat med 22 procent i Sverige. Det visar en sammanfattning som Folkhälsomyndigheten gjort. Clostridium difficile kan ge diarré och i sällsynta fall orsaka livshotande sjukdomstillstånd. Läs mer!

 

“Låt äldre påverka förpackningarna”

30 aug

Många läkemedelsförpackningar är så svåranvända att det kan leda till sämre behandlingsresultat, framhåller forskaren Giana Carli Lorenzini. Läs mer!

 

Nytt antibiotikum får klartecken i USA

28 aug

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten har godkänt en ny behandling av läkemedelsresistenta infektioner. Läs mer!

 

TLV leder studie om tjänster på apotek

27 aug

Åtgärderna som föreslås i apoteksmarknadsutredningen kommer närmare genom-
förande. Bland annat med en förstudie om farmaceutiska tjänster på apotek. Läs mer!


Syrgas saknar långsiktig effekt vid hjärtinfarkt

27 aug

Sluta ge syrgas rutinmässigt vid misstänkt hjärtinfarkt, uppmanar forskare vid Karolinska institutet. För hjärtinfarktpatienter med normal syresättning av blodet gör syrgasbehandling ingen nytta, varken på kortare eller längre sikt. Det är huvudresultatet av en studie som forskare vid Karolinska institutet, KI, nu publicerar online i tidskriften Circulation. Läs mer!


Behandling vid svår halsbränna förebygger cancer

23 aug

Långvarig och svår halsbränna är den största riskfaktorn för strupcancer. Men sjukdomen går att förebygga med medicinsk eller kirurgisk behandling, visar en studie med nära en miljon nordiska patienter. Läs mer!

 

Fallolyckor

Ett fall för teamet är en webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Läs mer!

 

Ökad biverkningsrapportering av intrauterina preventivmedel med gestagen

21 aug

Intrauterina preventivmedel med gestagen kom på tredje plats, efter apixaban och warfarin, i antal biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket 2017. Vanligaste orsaken var oönskade och extrauterina graviditeter. Läs mer!


Ny ledtråd till varför störd sömn kan bidra till viktuppgång

23 aug

Att störd nattsömn ökar risken för övervikt och typ 2-diabetes är känt sedan tidigare. Nu kan forskare vid Uppsala universitet visa att sömnbrist påverkar ämnesomsättningen i vävnader och regleringen av genuttrycket hos en människa. Det kan förklara varför skiftarbete och kronisk sömnbrist kan försämra ämnesomsättningen och påverka kroppssammansättningen negativt. Läs mer!


Testcentret för biologiska läkemedel på plats

22 aug

Nu startar Testa center som hjälper små företag inom sektorn biologiska läkemedel att skala upp. Läs mer!


Snabbt och effektivt med Naloxon som nässprej

22 aug

Nässprej är bästa alternativ om icke vårdutbildad personer ska ge opioid-motmedlet framgångsrikt. Läs mer!

 

Nytt cancerregister missar viktiga svar

20 aug

Tidigare i år sjösattes ett nationellt register över tolv nya cancerläkemedel. Det ska bidra till jämlikare vård men lämnar andra viktiga frågor obesvarade. Läs mer!


Antikropp visar god effekt mot multiresistent hiv

17 aug

Antikroppen ibalizumab sänkte i en studie virusmängden hos majoriteten med multiresistent hiv. Läs mer!

 

Fler anmälningar om oönskade graviditeter

17 aug

Anmälningar om oönskade graviditeter med Natural Cycles fortsätter komma in till Läkemedelsverket. Läs mer!

 

Vi behöver inte vara så oroliga för saltet  

20 aug

Ett saltintag motsvarande drygt två teskedar per dag ökar inte riskerna för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke, enligt en omfattande internationell studie publicerad i The Lancet. Läs mer!

 

Analys av synapser kan öka förståelsen för schizofreni

16 aug

En kartläggning av hjärnans olika synapser visar förändrad sammansättning i sjukdomar som schizofreni. Tekniken för att analysera synapser kan leda till bättre behandlingsmetoder av psykiska sjukdomar. Läs mer!

 

Cancermedel kan bli ny ALS-behandling

15 aug

Forskning i tidigt stadium tyder på att så kallade PARP-hämmare kan bli en framtida ALS-behandling. Läs mer!

  

Läkemedelsförsörjningen i kristid ska säkras

14 aug

Förstärkt läkemedelsberedskap är en viktig fråga i ny utredning om vårdens kapacitet vid krig och kris. Läs mer!

 

Framtidens medicin för sårläkning

13 aug

Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor i Köpenhamn och Singapore kartlagt hur kroppsegna peptider agerar för att dämpa infektion och inflammation genom att inaktivera de giftiga ämnen som uppstår. Studien publiceras i Nature Communications och forskarna tror att upptäckten kan leda till nya läkemedel mot infektion och inflammation, exempelvis vid sårläkning. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här