Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20170427_183023.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket


Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel

27 april

Digitalt informationsmaterial om barn och läkemedel riktat till vårdnadshavare. Syftet är att öka kunskapen och underlätta en säker och korrekt läkemedelshantering. Läs mer!


Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet

24 april

Det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn har en hög täckning som ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det visar årsrapporten för 2017. Det innebär att de flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som idag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling. Läs mer!


EMA: Offentlig utfrågning om kinolon- och fluorokinolonantibiotika 13 juni

20 april

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, bjuder in till offentlig utfrågning den 13 juni 2018 för att inhämta allmänhetens synpunkter om kinolon- och fluorokinolonantibiotika inom en pågående säkerhetsutredning. Läs mer!


HES utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut av Europeiska kommissionen

19 april

EU-kommissionen begär förtydliganden av PRACs rekommendation att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden för infusionslösningar innehållande HES. Läs mer!

 

Läkemedlet Levaxin uppfyller kvalitetskraven

17 april

Under mars och april har ett antal reklamationer och biverkningar för sköldkörtelläkemedlet Levaxin rapporterats. Läkemedelsverket har därför analyserat flera tillverkningssatser av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav. Läs mer!

 

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2018) Läs mer!


EMA granskar risk för feldosering med metotrexat

16 april

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av risken för feldosering med läkemedel som innehåller metotrexat, som används för att behandla cancer och vissa typer av inflammatoriska tillstånd. Granskningen inleds efter fortsatta rapporter om överdosering. Läs mer!


Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?

11 april

För att förbättra informationskvaliteten, möjliggöra globalt utbyte av läkemedelsinformation och främja patientsäkerheten införs en ny standard för informationsstruktur som kallas Identification of Medicinal Products (IDMP). Läkemedelsverket kommer som en följd av detta göra förändringar av sitt interna produktregister för läkemedelsinformation.Läs mer!


Finns inget behov av en farmaceutläkemedelskategori i Sverige

5 april

Läkemedelsverket ser inget uppenbart behov av en ny kategori läkemedel utöver receptfria och receptbelagda läkemedel. Men informationen till patienter kan förbättras ytterligare. Det visar en kartläggning som myndigheten har gjort på uppdrag av Socialdepartementet. Läs mer!

 

CBD-produkter ska följa läkemedelslagen

4 april

Produkter som innehåller cannabidiol (CBD) är läkemedel. Det slår Läkemedelsverket fast efter avslutade tillsynsärenden. Eftersom läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, är försäljningen av dessa produkter inte tillåten. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Åtta av tio flickor vaccinerade mot HPV
Nästan åtta av tio flickor är vaccinerade mot HPV, humant papillomvirus. Det visar den senaste statistiken för flickor som är födda år 2004 och 2005, och som har fått minst en dos vaccin. Läs mer!


WHO: Kampen mot malaria behöver trappas upp
Malaria kan både förebyggas och behandlas. Ändå drabbas fortfarande över 200 miljoner människor i världen varje år av parasitsjukdomen. Insatserna mot malaria behöver intensifieras, enligt WHO. Läs mer!


Apoteket testar att införa pant på plastpåsar

26 april

Från och med i juni kommer vissa av Apoteks plastpåsar att vara pantbara. Först ut med testpåsar är Stockholm. Läs mer!

 

Nytt projekt ska lära barn mer om läkemedel

26 april

Med inspiration från Finland vill Läkemedelsverket öka kunskapen om läkemedel hos barn i grundskolan. Läs mer!


Sill som läkemedel för hjärnsjukdomar

23 april

Det finns ett samband mellan fiskkonsumtion och långsiktig neurologisk hälsa. Parvalbumin, ett protein som förekommer rikligt i flera fiskarter, har visat sig medverka till att förhindra uppkomsten av vissa proteinstrukturer som är tydligt kopplade till Parkinsons sjukdom. Läs mer!


Utredning ska ge klarhet i regionala adhd-skillnader

23 april

Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar stort i landet. Nu ska Socialstyrelsen utreda vad skillnaderna beror på. Läs mer!


Trippelkombination effektiv mot försämringar av KOL

23 april

En kombination av tre befintliga substanser hade bättre effekt än när substanserna kombinerades två och två. Läs mer!


Melatonin i första hand vid läkemedelsbehandling av sömnstörning hos barn

Välj först icke-farmakologisk behandling. Vid läkemedelsbehandling har melatonin visats förkorta sömnlatens hos barn och ungdom med exempelvis ADHD och autismspektrumtillstånd. Läs mer!

 

Konstgjord bukspottkörtel normaliserar glukosvärden

19 april

Diabetespatienter med ett slutet system för glukosmätning och insulin fick längre tid med normala värden. Läs mer!


Ebolavaccin ger skydd under lång tid

18 april

Förutom att skapa ett effektivt skydd mot sjukdomen strax efter vaccineringen tycks MSD:s vaccinkandidat skapa en bestående immunitet, visar en ny studie. Läs mer!


Femton barn har fått experimentell cancervård

17 april

Totalt har cirka 40 svenska barn behandlats utomlands de senaste fem åren, visar siffror från Barncancerfonden. Läs mer!


Västerbottningar lever längre och sparar mer pengar

16 april

Västerbottningarna lever sammanlagt tretusen år längre tack vare regelbundna hälsoundersökningar. Ekonomiskt är besparingen för sjukvården betydligt större än kostnaden. Det visar en utvärdering som har gjorts vid Umeå universitet. Läs mer!

  

Epilepsimedicin tycks kunna bidra till demens

12 april

En ny studie visar att det finns ett samband mellan intag av antiepileptika hos äldre och utveckling av Alzheimer. Läs mer!


Pyttesmå cellgiftsfabriker bekämpar tumören inifrån

12 april

Pyttesmå cellgiftsfabriker som jobbar på plats inne i tumören. Det kan bli framtidens vapen mot cancer. Forskare vid KTH har nu tagit fram mikrometersmå kapslar – gjorda för att fyllas med läkemedel och sprutas in via kärl mot bland annat svårbehandlade tumörer i nervsystemet hos små barn. Läs mer!


Vissa järntillskott kan förvärra tjocktarmscancer

12 april

Två vanliga järnföreningar ökar bildandet av en känd biomarkör för cancer visar en ny studie av cancerceller. Det ena, järncitrat, finns att köpa som järntillskott i hälsokostbutiker och vissa apotek i bland annat Sverige. Järn-EDTA är det andra, en godkänd tillsats i livsmedel i USA och inom EU. Läs mer!


Fler fall av TBE 2017 än någonsin tidigare

12 april

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Det är nu hög tid för personer som vistas i riskområden att ta ställning till vaccination mot TBE enligt rekommendationerna från landstingens smittskyddsenheter. Läs mer!


Statistik om läkemedel 2017
Statistiken visar att den totala förskrivningen av opioider har minskat. Förskrivningen av antiepileptiska läkemedel har ökat. Direktverkande blodförtunnande medel har ersatt warfarin som det vanligaste läkemedlet för att förebygga och behandla blodproppar. Statistiken visar även att allt fler äldre hämtar ut blodfettsänkande läkemedel. Läs mer!


Slutversionen av nationella riktlinjer för vård vid stroke
Nationella riktlinjer för vård vid stroke är nu publicerade. Riktlinjerna betonar bland annat insatser i det akuta skedet, akut behandling och omhändertagande på en strokeenhet, individanpassad multidisciplinär strokerehabilitering samt en strukturerad uppföljning. Till riktlinjerna hör också indikatorer och målnivåer för uppföljning. Läs mer!


Hälsa för alla – för att nå de globala hållbarhetsmålen
Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, vilket uppmärksammas på Världshälsodagen den 7 april. En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030. Läs mer!

 

Läkemedel mot reflux för barn kan ge allergi

3 april

Små barn som får läkemedel mot magsaftsreflux löper ökad risk att utveckla allergi, visar en stor studie. Läs mer!

 
 
 

Fortbildning


Lästips!

En bok om kemikalier och rädslan för syntetiska kemikalier. Författare är Lennart Dencker, professor emeritus i toxikologi vid Uppsala Universitet. Boken heter Inte så farligt som många tror katastrofer och svensk kemofobi


Digitalt informationsmaterial för att hantera barnens läkemedel från Läkemedelsverket

Finns material till sjukvårdspersonal och vårdnadshavare. Läs mer!

 

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här