Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Upool Bemanning  
 
20160730_170532.jpg 

Detta nyhetsbrev ger dig snabbt en överblick av vad som hänt inom vår bransch den senaste tiden. Vill du ha mer information kan du läsa på de klickbara länkarna. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar Marika Hagelberg, Leg. Apotekare, Universitetsadjunkt i Medicinsk vetenskap, Upool Apoteksbemanning.

 

 
 

Nytt från Läkemedelsverket

 

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2017) Läs mer!

22 aug


EMA bekräftar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi

4 aug

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar rekommendationen från dess säkerhetskommitté PRAC, att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos, inte ska användas av patienter med känd eller misstänkt allergi mot komjölksprotein. Detta då dessa läkemedel kan innehålla spår av komjölksprotein. I Sverige är det endast Solu-Medrol med styrkan 40 mg/ml som innehåller laktos. Läs mer!

 
 
 

Övriga nyheter


Diabetesläkemedel minskar njurproblem

30 aug

Behandlingar med liraglutid skyddar patienter med typ 2-diabetes mot njursjukdom, enligt nya fynd i tidskriften New England Journal of Medicine. Läs mer!


Olika NSAID hade olika effekt på blodtrycket

30 aug

Det antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen medförde ett något högre dygnsblodtryck medan det antiinflammatoriska läkemedlet celecoxib inte gjorde det, enligt en ny randomiserad och dubbelblind studie. Läs mer!


Om de nya reglerna för vem som får hantera och ge patienter läkemedel
Den 1 januari 2018 får Sverige nya regler för hur all vårdpersonal ska hantera läkemedel. Vad blir bättre med det nya regelverket och vilka blir utmaningarna? Mikael Hoffman, ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, och Ulla Olsson, tidigare ordförande för Riksföreningen medicinskt ansvariga sjuksköterskor, diskuterar med Lisa van Duin, jurist och projektledare, i Socialstyrelsens podd På djupet. Läs mer!


Första genterapin godkänd i USA

31 aug

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt en CAR-T-terapi för barn och unga med svårbehandlad akut lymfatisk leukemi. Läs mer!


”Fortsätt att styrketräna även om du äter NSAID”

29 aug

Trots försämrad muskeluppbyggande effekt är det bättre att träna än att låta bli, anser forskaren Tommy Lundberg. Läs mer!


Förebyggande behandling bör ges till personer med hög risk för hiv

29 aug

Det finns gott vetenskapligt stöd för att läkemedelsbehandling i förebyggande syfte (PrEP) skyddar mot hiv. Folkhälsomyndigheten föreslår därför i en ny kunskapsöversikt att denna förebyggande behandling ska erbjudas till personer med kraftigt ökad risk för hivinfektion. Läs mer!

 

Minskad risk för återinsjuknande efter hjärtinfarkt

27 aug

Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en internationell studie på över 10 000 patienter, publicerad i The New England Journal of Medicine (NEJM). Läs mer!

 

Ytterligare en dom mot företag bakom talkpuder

25 aug

Johnson & Johnson får betala rekordhöga 417 miljoner dollar till en kvinna som fått äggstockscancer. Läs mer!

 

Överenskommelse om att dela hemlig information

24 aug

Samarbetet mellan de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna formaliseras ytterligare. Läs mer!


Semaglutid hade bättre effekt än konkurrent

24 aug

Långtidsblodsockret och vikten sänktes mer, jämfört med liknande diabetesbehandlande substans. Läs mer!


EMA vill höra allmänheten om användning av valproat

21 aug

Säkerheten kring epilepsiläkemedlet granskas sedan franska kvinnor fött barn med fosterskador. Läs mer!

 

Autism beror på andra orsaker än antidepressiva läkemedel under graviditeten

22 aug

Behandling med antidepressiva läkemedel under graviditeten ökar troligen inte alls eller i ytterst låg grad, risken för autism hos barnet. Det visar tre nya välgjorda studier. Resultaten bygger bland annat på jämförelser av förekomsten av autism hos syskon, där vissa har blivit exponerade för antidepressiva under graviditeten och andra inte. Fynden stödjer tidigare bedömning att andra faktorer än medicineringen ligger bakom att barn med autism oftare har mammor som har använt antidepressiva. Det finns därmed ingen anledning att av detta skäl avstå från antidepressiv behandling om kvinnan behöver denna. Läs mer!


Studie bekräftar ssri-preparats verkningseffekt

18 aug

Den dokumenterade effekten på depression beror inte på placeboeffekter som påståtts, visar en metaanalys. Läs mer!


P-piller kan minska risken för RA

18 aug

Kvinnor som äter p-piller tycks ha en minskad risk att utveckla reumatoid artrit, visar en ny studie från Karolinska institutet. Läs mer!


Senare behandling med antibiotika lika effektivt

16 aug

Vid halsinfektioner gav en senare insatt antibiotikakur lika gott resultat som en direktinsatt, visar kohortstudie. Läs mer!


Kostnadsfria läkemedel för barn ska utvärderas

15 aug

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka resultatet av reformen, bland annat om förskrivningarna har ökat. Läs mer!

 

Läkemedel i vattnet gör fiskar dumdristiga

2 aug

Citalopram är inget för en spigg. Abborrar blir dumdristiga av ångestdämpare. Svenskar äter mer än 1000 olika aktiva substanser från omkring 7600 läkemedel, teknik testas nu för att hindra resterna att nå ut i hav och sjö. Läs mer!

 
 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här